Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 143 Закону України ''Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 143 Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. Статтю 143 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 194), викласти в такій редакції:
 
5. «143. У мирний час порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, засобами мобільного зв’язку, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, що виконують обов’язки військової служби, встановлюється командиром військової частини.
 
6. Військовослужбовцям, що виконують обов’язки військової служби, забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв’язку:
 
7. у районах проведення антитерористичної операції;
в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
 
8. Рішення про дозвіл на використання особистих засобів мобільного зв’язку у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, приймається командиром військової частини.».