Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 11–12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 29, ст. 272, № 44, ст. 458; 2012р., № 28, ст..298, № 32, ст. 413, № 41, ст. 550-551, 2013р., № 20-21, ст. 712, 717 із змінами, внесеними Законом України від 14 серпня 2014 року № 1645-VІІ) такі зміни:
 
5. 1) абзац четвертий частини четвертої статті 9 доповнити словами «дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги,»;
 
6. 2) частину четверту статті 9 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту «Укладення договору оренди із дошкільним навчальним закладом незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги, здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.».
 
7. У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – вісімнадцятим.
 
8. 3) Частину другу статті 19 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Орендна плата для дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги, встановлюється на умовах та в розмірі, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету.».
 
9. ІІ. Прикінцеві положення.
 
10. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.