Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Внести зміни до таких законів України:
 
4. І. В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст.376; 2006 р., №1, ст.18; 2008 р., №5-9, ст.78; 2011 р., №2-3, ст.11; 2012 р., №12-13, ст.82) слово «передбаченого» замінити словом «передбачених».
 
5. ІІ. Частину другу статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318) доповнити новим реченням такого змісту: «Перерахунок пенсії у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеженням строком».
 
6. ІІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
 
8. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
9. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.