Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
6. 1) статтю 68 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
7. "4. Довічне позбавлення волі за готування до злочину та за замах на злочин не застосовується".
 
8. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою та викласти її у такій редакції:
 
9. "5. При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. При цьому підбурювачу та пособнику не може призначатися максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання, передбаченого в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за якою така особа підлягає кримінальній відповідальності";
 
10. 2) частину першу статті 81 після слів "позбавлення волі" перед комою доповнити словами "на певний строк або довічного позбавлення волі";
 
11. 3) частину третю статті 81 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:
 
12. "4) не менше п’ятнадцяти років покарання у виді довічного позбавлення волі";
 
13. 4) частину першу статті 82 викласти в такій редакції:
 
14. "1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження, позбавлення волі або довічного позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком. У випадку заміни покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням може бути лише позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років";
 
15. 5) частину четверту статті 82 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:
 
16. "4) не менше десяти років покарання у виді довічного позбавлення волі.";
 
17. 6) частину першу та другу статті 87 викласти у такій редакції:
 
18. "1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи і полягає у звільненні від відбування покарання або заміні покарання чи невідбутої частини покарання, призначеного судом, більш м’яким.
 
19. 2. Актом про помилування може бути здійснена заміна покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Така заміна можлива після фактичного відбуття особою, засудженою до довічного позбавлення волі, не менше п’ятнадцяти років позбавлення волі. При помилуванні загальний строк відбування покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати двадцяти п’яти років і подальшій заміні на більш м’яке це покарання не підлягає".
 
20. 2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
21. 1) абзац четвертий частини другої статті 18 після слів "позбавленням волі на певний строк в порядку" перед комою доповнити словами "заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням";
 
22. 2) абзац п’ятий частини другої статті 18 після слів "позбавленням волі на певний строк в порядку" перед комою доповнити словами "заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням";
 
23. 3) частину сьому статті 154 після слів "не менше п'яти років" перед комою доповнити словами "або довічного позбавлення волі".
 
24. 3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9- 13, ст.88):
 
25. 1) частину першу статті 537 доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі";
 
26. 2) пункт перший частини другої статті 539 після слів та цифр "передбачених пунктами 2-4, 6, 7" доповнити словом та цифрами "та 15".
 
27. 3) статтю 539 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
28. "8. Клопотання про помилування має право подати засуджений, його захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, в тому числі міжнародні, у порядку визначеному законодавством України".
 
29. 4. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 52, ст. 455):
 
30. 1) статтю 3 доповнити пунктом "а-1"такого змісту:
 
31. "а-1) засуджених до довічного позбавлення волі у разі умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або при помилуванні";
 
32. 2) у пункті "а" статті 4 слова "щодо осіб, зазначених у пункті "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а-1" та "г" статті 3 цього Закону";
 
33. 3) в абзаці другому частини першої статті 5 слова "щодо осіб, зазначених у пунктах "б" і "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а-1", "б" і "г" статті 3 цього Закону";
 
34. 4) частину першу статті 6 після слів "або зняття судимості" доповнити словами "а у разі звільнення особи від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі - терміном до п’яти років".
 
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
37. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
38. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
39. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.