Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення,виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Доповнити Розділ І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25-26, ст.131) статтею такого змісту:
 
6. "Стаття 114?. Порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізація, придбання продукції, робіт та послуг, що створили реальні або потенційні загрози національній безпеці України у воєнній сфері.
 
7. 1. Діяння службової особи, що призвели до порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції оборонного призначення або продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань, робіт або послуг всупереч встановлених законодавством України умов, правил, стандартів або технічних регламентів, що створили реальні або потенційні загрози національній безпеці України у воєнній сфері -
 
8. караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
9. 2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до тяжких наслідків -
 
10. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
11. Примітка: У цій статті під тяжкими наслідками треба розуміти наслідки, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження чи загибель людей, або заподіяння майнової шкоди в розмірі 10 000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи зрив виконання військовим підрозділом (частиною, кораблем) оперативного (бойового) завдання".
 
12. 2. В абзаці першому частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після цифр "114" доповнити цифрами "114?".
 
13. ІІ. Прикінцеві положення
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
15. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо вдосконалення національної системи стандартизації продукції оборонного призначення, а також продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань.