Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) такі доповнення:
 
4. 1) статтю 142 доповнити новим пунктом 142.2. такого змісту:
 
5. «142.2. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.»;
 
6. 2) підпункт 266.2.2. пункту 266.2 статті 266 доповнити новим підпунктом «и)» такого змісту:
 
7. «и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності.»;
 
8. 3) пункт 282.1. статті 282 доповнити новим підпунктом 282.1.4 такого змісту:
 
9. «дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування.».
 
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.