Кількість абзаців - 247 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) доповнити Кодекс статтею 14-2 такого змісту:
 
6. "Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
7. Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.
 
8. У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.
 
9. Фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб.
 
10. Юридична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб.";
 
11. 2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
12. "2-1) штрафні бали; ";
 
13. 3) у статті 27:
 
14. слова "і посадових" замінити словами ", посадових та юридичних";
 
15. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
16. "Штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього Кодексу.";
 
17. 4) доповнити Кодекс статтею 27-1 такого змісту:
 
18. "Стаття 27-1. Штрафні бали
 
19. Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені цим Кодексом.
 
20. Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.
 
21. У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.
 
22. У разі, коли розмір стягнення у вигляді штрафних балів перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали накладаються відповідно до залишку незалежно від розміру штрафних балів, зазначених у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу.";
 
23. 5) у частині третій статті 30 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
24. 6) частину другу статті 33 після слова "відповідальність" доповнити словами ", крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі";
 
25. 7) в абзаці другому статті 80 слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
26. 8) в абзаці другому статті 81 слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
27. 9) у статті 121:
 
28. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
29. в абзаці другому частини другої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";
 
30. в абзаці другому частини третьої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
31. в абзаці другому частини п’ятої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";
 
32. у частині шостій:
 
33. в абзаці першому після слів "іншими предметами" доповнити словами "у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію";
 
34. в абзаці другому слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
35. в абзаці другому частини сьомої слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
36. 10) в абзаці другому статті 121-1 слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
37. 11) у статті 121-2:
 
38. в абзаці другому частини першої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
39. в абзаці другому частини другої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
40. в абзаці другому частини третьої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
41. 12) у статті 122:
 
42. у назві та тексті статті слова "водіями транспортних засобів" виключити;
 
43. в абзаці другому частини першої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";
 
44. у частині другій:
 
45. в абзаці першому слово "водієм" виключити;
 
46. в абзаці другому слова "від двадцяти п’яти до тридцяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";
 
47. у частині третій:
 
48. в абзаці першому слово "міліції" замінити словом "поліції";
 
49. в абзаці другому слова "від тридцяти до сорока" замінити словами"в розмірі тридцяти";
 
50. у частині четвертій:
 
51. абзац перший викласти в такій редакції:
 
52. "Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, -";
 
53. в абзаці другому слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами"в розмірі сорока";
 
54. доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
55. "Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення передбачених частинами першою - третьою цієї статті правопорушень у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.";
 
56. 13) у статті 122-2:
 
57. в абзаці першому слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
58. в абзаці другому слова "від дев’яти до одинадцяти" замінити словами "в розмірі дев’яти";
 
59. 14) в абзаці другому статті 122-4 слова "від п’ятнадцяти до вісімнадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";
 
60. 15) в абзаці другому статті 122-5 слова "від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч" замінити словами "в розмірі п’ятисот";
 
61. 16) у статті 123:
 
62. у назві статті слова "особами, які керують транспортними засобами, " виключити;
 
63. у частині першій:
 
64. в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом, " виключити;
 
65. в абзаці другому слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
66. у частині другій:
 
67. в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом, " виключити;
 
68. в абзаці другому слова "від п’ятдесяти до сімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
69. в абзаці першому частини третьої слова "водієм транспортного засобу" виключити;
 
70. доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
71. "Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.";
 
72. 17) в абзаці другому статті 124 слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
73. 18) у статті 124-1:
 
74. у назві та абзаці першому статті слова "працівникам міліції" замінити словом "поліцейським";
 
75. в абзаці другому слова "від чотирьох до восьми" замінити словами "в розмірі чотирьох";
 
76. 19) у статті 126:
 
77. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";
 
78. в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
79. в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
80. 20) у статті 127:
 
81. в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";
 
82. в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до восьми" замінити словами "в розмірі п’яти";
 
83. в абзаці другому частини третьої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";
 
84. в абзаці другому частини четвертої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
85. 21) у статті 127-1:
 
86. в абзаці другому частини першої слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
87. в абзаці другому частини другої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";
 
88. в абзаці другому частини третьої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "у розмірі ста";
 
89. 22) у статті 128:
 
90. в абзаці другому частини першої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";
 
91. в абзаці другому частини другої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти;
 
92. 23) у статті 128-1:
 
93. в абзаці другому частини першої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";
 
94. в абзаці другому частини другої слова "від ста п’ятдесяти до ста вісімдесяти" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
95. 24) у статті 129:
 
96. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";
 
97. в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "в розмірі двадцяти";
 
98. в абзаці другому частини третьої слова "від шістдесяти до сімдесяти п’яти" замінити словами "в розмірі шістдесяти";
 
99. 25) у статті 130:
 
100. в абзаці другому частини першої слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі двохсот", а слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" - словами "в розмірі двохсот";
 
101. абзац другий частини третьої після слів "на строк" доповнити словами "від трьох";
 
102. в абзаці першому частини четвертої слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
103. в абзаці другому частини п’ятої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
104. в абзаці другому частини шостої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";
 
105. 26) в абзаці другому статті 132-1 слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";
 
106. 27) у статті 133-1:
 
107. в абзаці другому частини першої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
108. в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти п’яти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти п’яти";
 
109. в абзаці другому частини третьої слова "від двох до п’яти" замінити словами "у розмірі двох";
 
110. в абзаці другому частини четвертої слова "від трьох до семи" замінити словами "в розмірі трьох";
 
111. в абзаці другому частини п’ятої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";
 
112. в абзаці другому частини шостої слова "від сорока до сорока п’яти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від шістдесяти до сімдесяти" - словами "у розмірі шістдесяти";
 
113. в абзаці другому частини сьомої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";
 
114. в абзаці другому частини восьмої слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
115. в абзаці другому частини дев’ятої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "в розмірі тридцяти";
 
116. в абзаці другому частини десятої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі п’ятдесяти";
 
117. в абзаці другому частини одинадцятої слова "від вісімдесяти до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";
 
118. 28) у статті 139:
 
119. в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до тридцяти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";
 
120. в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "в розмірі сорока";
 
121. 29) у статті 140:
 
122. в абзаці другому частини першої слова "від шістдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі шістдесяти";
 
123. в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";
 
124. в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";
 
125. в абзаці другому частини четвертої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" - словами "в розмірі п’ятдесяти";
 
126. 30) в абзаці першому статті 183 слово "міліції" замінити словом "поліції";
 
127. 31) у назві та абзаці першому статті 185 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
128. 32) у назві та абзаці першому статті 185-7 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
129. 33) у назві та абзаці першому статті 188-28 слова "підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";
 
130. 34) у статті 221 слова і цифри "частиною четвертою статті 122", "122-2", "статтею 124", "статтею 127-1", "частиною четвертою статті 140, " виключити, а слова та цифри "статтями 135-1, 139" замінити словом і цифрою "статтею 139";
 
131. 35) у статті 222:
 
132. у назві статті слово " (міліція)" замінити словами " (Національна поліція)";
 
133. у частині першій слово " (міліція)" замінити словами " (Національна поліція)", а слова і цифри "частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1-126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті" - словами і цифрами "статті 121-122-2, 122-4-132-2, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), статті 137, 139, 140, ";
 
134. у частині другій:
 
135. в абзаці першому слово " (міліція)" замінити словами " (Національної поліції)";
 
136. у пункті 1:
 
137. в абзаці другому слова "лінійних пунктів міліції" замінити словами "лінійних пунктів Національної поліції", а слова "працівники міліції" - словом "поліцейські";
 
138. в абзаці третьому слова "внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ" замінити словами "відділень Національної поліції", а слова "дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції" - словами "уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції";
 
139. у пункті 2 слова "підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";
 
140. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
141. "3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44-1, 80 і 81 (у частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), 106-1, 106-2, 121-122-2, 122-4-132-2, 133-1, 139, 140, 148, 151, 173-174, 175-1, 178, 180-184, 185-1, 185-2, 185-7, 185-9, 190, 191, 195, 195-2, 195-3, 195-6, що передбачають стягнення у вигляді штрафу, штрафних балів та позбавлення права керування транспортним засобом, - уповноваженими працівниками підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.
 
142. Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.";
 
143. 36) абзац перший частини першої статті 249 викласти в такій редакції:
 
144. "Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.";
 
145. 37) друге речення статті 251 після слів "кінозйомки, відеозапису, " доповнити словами ", у тому числі працюючими в автоматичному режимі, ";
 
146. 38) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами " (Національної поліції)";
 
147. 39) статтю 258 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
148. "Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі.".
 
149. У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;
 
150. 40) у тексті статті 259 слово "міліція" в усіх відмінках замінити словом "поліція" у відповідному відмінку, а слова "працівник міліції" в усіх відмінках і формах числа - словом "поліцейський" у відповідному відмінку і числі;
 
151. 41) у статті 260:
 
152. у частинах першій і другій слова "посвідчення водія, " і "транспортними засобами, " виключити;
 
153. у частині другій слово "водіїв" замінити словом "судноводіїв";
 
154. 42) у пункті 1 частини другої статті 262 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами " (Національною поліцією)", а слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";
 
155. 43) частину першу статті 263 після слів "три години" доповнити словами і цифрами "а у випадках, коли за адміністративне правопорушення передбачено стягнення у вигляді адміністративного арешту, - не більш як 24 години";
 
156. 44) у частині третій статті 264 слова "працівники міліції" замінити словом "поліцейські";
 
157. 45) у тексті статті 265 слова "працівник міліції" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку і числі;
 
158. 46) статтю 265-1 виключити;
 
159. 47) у статті 265-2:
 
160. у частині першій слово і цифри "статтями 121-1, 122-5" замінити словами і цифрами "частиною третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), статтями 122-5, 124";
 
161. у тексті статті слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
 
162. 48) у частині першій статті 265-3 слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, " замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";
 
163. 49) у тексті статті 266 слова "працівник міліції" в усіх відмінках замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку;
 
164. 50) у частині першій статті 267 слова "посвідчення водія, " виключити;
 
165. 51) друге речення частини другої статті 268 після слів "органом внутрішніх справ" доповнити словами " (Національною поліцією)";
 
166. 52) доповнити Кодекс статтями 279-1 і 279-2 такого змісту:
 
167. "Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
 
168. У разі, коли адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, установлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.
 
169. Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
 
170. Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).
 
171. Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.
 
172. У разі коли особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні.
 
173. Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
 
174. У разі, коли транспортний засіб зареєстровано за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.
 
175. Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, покладається на органи Державної прикордонної служби України.
 
176. Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови про накладення штрафу.";
 
177. 53) статтю 283 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:
 
178. "Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:
 
179. дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
 
180. транспортний засіб, який зафіксовано в момент учинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
 
181. технічний засіб, яким здійснено фото та/або відеозапис;
 
182. розмір штрафу та порядок його сплати;
 
183. правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;
 
184. відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.
 
185. Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частинами другою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про веб-сайт в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитись із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент учинення адміністративного правопорушення, та ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації."
 
186. У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - десятою;
 
187. 54) статтю 285 доповнити частиною такого змісту:
 
188. "Особливості вручення постанови про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, визначаються статтями 279-1, 279-2 цього Кодексу.";
 
189. 55) пункт 3 частини першої статті 288 після слів "адміністративного стягнення" доповнити словами ", постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, ";
 
190. 56) перше речення статті 289 після слів "винесення постанови" доповнити словами ", а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня вручення такої постанови";
 
191. 57) у статті 291:
 
192. після слів "цього Кодексу" доповнити словами ", постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі";
 
193. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
194. "Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні.
 
195. Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з дня її винесення.";
 
196. 58) частину третю статті 299 викласти в такій редакції:
 
197. "Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, крім постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого частиною першою статті 307 цього Кодексу.";
 
198. 59) доповнити Кодекс статтями 300-1 і 300-2 такого змісту:
 
199. "Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
200. У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом трьох днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, така постанова вважається виконаною.
 
201. У разі несплати штрафу фізичною або юридичною особою протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, стягується пеня в подвійному розмірі штрафу.
 
202. У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення відповідна постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, підлягає примусовому виконанню.
 
203. Примусове виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, не звільняє від сплати пені.
 
204. У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, перебіг строків, визначених частиною першою цієї статті, зупиняється до розгляду скарги.
 
205. Стаття 300-2. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
 
206. У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом трьох днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, така постанова вважається виконаною.
 
207. У разі несплати штрафу протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху стягується пеня в подвійному розмірі штрафу.
 
208. У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення на наступний день після закінчення цього строку особа вважається такою, що позбавлена права керування транспортним засобом на строк шість місяців.
 
209. Позбавлення права керування транспортним засобом відповідно до частини другої цієї статті не звільняє від сплати штрафу і пені.";
 
210. 60) частину першу статті 307 після слів "накладення штрафу" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 цього Кодексу";
 
211. 61) доповнити статтю 309 частиною такого змісту:
 
212. "Під час стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, застосовуються виключно безготівкові платіжні пристрої.";
 
213. 62) у частині першій статті 317 цифри "2 і 3" замінити цифрами"2-4";
 
214. 63) у статті 318:
 
215. у назві та тексті статті слова "транспортним засобом" виключити;
 
216. у тексті статті слово "водія" виключити;
 
217. 64) доповнити Кодекс статтею 318-1 такого змісту:
 
218. "Стаття 318-1. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом і обчислення строків позбавлення права керування транспортним засобом
 
219. У разі винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або настання підстав, передбачених частиною четвертою статті 300-2 цього Кодексу, уповноважена посадова особа вносить відомості про недійсність посвідчення водія відповідної особи до інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ із зазначенням строків, на які особу позбавлено права керування транспортним засобом.
 
220. Дія виданого посвідчення водія зупиняється з моменту винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або виникнення підстав, передбачених частиною четвертою статті 300-2 цього Кодексу.
 
221. Посвідчення водія, дія якого зупинена, вважається дійсним з дня, наступного за днем виконання (скасування) постанови про позбавлення права керування транспортним засобом або сплати штрафу і пені, визначених відповідно до статті 300-2 цього Кодексу.
 
222. Оскарження постанови про позбавлення права керування транспортним засобом не зупиняє її виконання.
 
223. У разі, коли особу було позбавлено права керування транспортними засобами на строк більше одного року, посвідчення водія вважається дійсним з дня успішного складення нею іспитів для отримання права керування";
 
224. 65) у статті 321:
 
225. у першому реченні частини першої слова "Водії транспортних засобів, судноводії" замінити словом "Судноводії";
 
226. друге речення частини другої виключити;
 
227. доповнити частиною такого змісту:
 
228. "Строки позбавлення права керування транспортним засобом обчислюються відповідно до статті 318-1 цього Кодексу.".
 
229. 2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
230. 1) частину другу статті 71 після слів "адміністративного позову" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених частиною третьою статті 171-2 цього Кодексу.";
 
231. 2) статтю 171-2 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
232. "3. У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, обов’язок щодо доказування наявності обставин, передбачених частиною третьою статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покладається на позивача.".
 
233. 3. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; із наступними змінами):
 
234. 1) у першому реченні частини першої статті 27 слова "та автоматизованих систем керування" замінити словами "інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем керування та нагляду за";
 
235. 2) частину першу статті 52-1 доповнити абзацом такого змісту:
 
236. "забезпечення організації фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, інформування учасників дорожнього руху про її проведення та здійснення автоматизованого обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.";
 
237. 3) доповнити Закон статтею 53-1 такого змісту:
 
238. "Стаття 53-1.- Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
 
239. Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.
 
240. Юридична та фізична особи в разі притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, мають право зворотної вимоги до особи, яка керувала транспортним засобом у момент учинення правопорушення.
 
241. Порядок та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.".
 
242. ІІ. Прикінцеві положення
 
243. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
244. 2. Кабінету Міністрів України:
 
245. привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
246. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.