Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53, № 37, ст. 445, № 42, ст. 526):
 
6. 1) частини п’яту і шосту виключити;
 
7. 2) частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
 
8. «Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»;
 
9. 3) частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
10. «9. Спори щодо формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги розв’язуються в судовому порядку.».
 
11. 2. У статті 20 « (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
12. 1) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
13. «Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання.»;
 
14. 2) частину шосту виключити.
 
15. 3. У Законі України «« (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
16. 1) у статті 10:
 
17. частину третю виключити;
 
18. у частині четвертій слова «без відповідного відшкодування» виключити;
 
19. 2) статтю 14 виключити.
 
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.