Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про військовий обов'язок і військову службу''щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей - інвалідів Ічи ІІ групи (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2.

 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942) наступні зміни:
1. Викласти абзац 2 пункту «ґ» частини 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» наступним чином:
 
6. «утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, повнолітньої дитини, віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом Ічи ІІ групи».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
12. 3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.