Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635; 2014 р., № 6 - 7, ст. 80; № 41-42, ст. 2025):
 
7. 1) у статті 5:
 
8. абзац другий частини сьомої доповнити словами: "а щодо коней - протягом 25 робочих днів";
 
9. частини дев’яту - десяту статті 5 виключити;
 
10. 2) доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:
 
11. "Стаття 5-1. Оплата робіт з ідентифікації та реєстрації тварин
 
12. Ідентифікація та реєстрація тварин здійснюються за власний рахунок юридичних та фізичних осіб.
 
13. Ідентифікація та реєстрація тварин, власником яких є фізична особа, можуть також здійснюватися третьою особою (будь-якою юридичною або фізичною особою) та за рахунок цієї особи. Відносини щодо відшкодування третій особі витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин встановлюються договором між такими особами.
 
14. Фізична особа, яка розводить та утримує тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, має право на відшкодування державою понесених нею витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин";
 
15. 3) у статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
 
16. 4) у статті 8:
 
17. назву статті викласти в такій редакції:
 
18. "Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
 
19. у частині першій:
 
20. абзац перший викласти в такій редакції:
 
21. "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, належать: ";
 
22. доповнити після абзацу сьомого двома новими абзацами такого змісту:
 
23. "встановлення порядку здійснення відшкодування фізичним особам витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин у випадках, передбачених цим Законом;
 
24. здійснення фінансування витрат, необхідних для функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин";
 
25. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;
 
26. частину другу виключити;
 
27. 5) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
28. "Стаття 10. Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
29. Держава відшкодовує фізичним особам, які розводять та утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, витрати на ідентифікацію та реєстрацію тварин.
 
30. Кошти, що спрямовуються з державного бюджету на відшкодування фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті, витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин передбачаються у Державному бюджеті України.
 
31. Порядок використання коштів, передбачених в Державному бюджеті України для відшкодування фізичним особам, зазначеним в частині першій цієї статті, витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також коштів державного бюджету для фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин встановлює Кабінет Міністрів України.
 
32. Законами можуть бути передбачені інші види державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин."
 
33. 2. У пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2025) слова та цифри "з 1 січня 2015 року" замінити словами та цифрами
 
34. "з 1 березня 2015 року".
 
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
37. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
38. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
39. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
41. Голова Верховної Ради України