Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім'ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім’ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135) такі зміни:
 
5. 1) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
 
6. "Під час складання зазначеного висновку орган опіки та піклування бере до уваги відомості, подані центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, щодо результатів здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, або відомості про відмову від соціального супроводу такої сім’ї (особи).";
 
7. 2) статтю 164 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
8. "4. Під час прийняття рішення про позбавлення батьківських прав судом береться до уваги факт відмови матері, батька від соціального супроводу сім’ї (особи).".
 
9. У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
10. 3) частину першу статті 170 доповнити абзацом такого змісту:
 
11. "Під час прийняття рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав судом береться до уваги факт відмови матері, батька від соціального супроводу сім’ї (особи).".
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.