Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 46 Закону України ''Про запобігання корупції'' (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 46 Закону України
 
2. "Про запобігання корупції"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Частину першу статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
5. "13) активи, вказані у пунктах 2-9 частини першої цієї статті, які є об’єктами права власності третьої особи з метою здійснення інтересу декларанта та членів його сім’ї щодо таких активів, і декларант або члени його сім’ї фактично можуть його здійснювати, не набуваючи при цьому прав на таке майно, а саме вчиняти відносно такого майна дії, тотожні за змістом здійсненню права володіння, користування чи розпорядження ним, а також дії, що призводять до зміни або припинення прав на таке майно, не порушуючи при цьому прав власника.
 
6. Не підлягають декларуванню вказані в абзаці першому цього пункту активи, якщо вони належать на праві власності юридичній особі, згаданій у пункті 5-1 частини першої цієї статті, призначені для використання у її господарській діяльності і за своїми властивостями не можуть бути використані фізичною особою (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).".
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.