Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3.

 
4.

 
5. І. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №51, ст.451) із змінами і доповненнями у статті 9:
 
6. 1. Після абзацу другого доповнити статтю 9 новим абзацом такого змісту:
 
7. "В разі визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою орган, який визнав товари (предмети) гуманітарною допомогою, не пізніше наступного дня зобов’язаний надіслати повідомлення про це до органів, які здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги.".
 
8. 2. Абзац шостий після слів "проведення цього контролю." доповнити такими словами:
 
9. "Кожен такий орган зобов’язаний безкоштовно оформити всі передбачені законодавством документи, які повинні бути ним оформлені в ході здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, не пізніше семи днів після дня отримання таким органом відомостей про факт визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою (крім випадків, коли керівник відповідного органу контролю прийняв мотивоване рішення про подовження зазначеного строку, вказавши в цьому рішенні конкретні причини його прийняття).".
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності на наступний день після дня опублікування.
 
12. 2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. розробити та затвердити спрощений порядок здійснення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою недопущення наявності відповідних законодавчих прогалин з цих питань, надмірної формалізації та необґрунтовано складних правил проходження зазначених видів контролю, а також з метою недопущення затягування строків проведення зазначених видів контролю;
 
14. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
15. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом
 
16. Голова Верховної Ради України