Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 11 Закону України"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
 
5. Пункт 1 статті 11 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. "Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також особи звільнені у запас, після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах мають право на безкоштовне проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них".
 
7. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
13. Голова Верховної Ради
України