Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
4. 1) частину другу статті 163 викласти в такій редакції:
 
5. "2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо державних чи громадських діячів, журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -
 
6. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років";
 
7. 2) статтю 171 викласти в такій редакції:
 
8. "Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста
 
9. 1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, а так само незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, -
 
10. караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
11. 2. Переслідування журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, -
 
12. карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
 
13. Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій статті слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів".
 
14. ІІ. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.