Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування) (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І.Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У статті 29:
 
4. 1) у частині другій:
 
5. пункт 24-1 викласти у такій редакції:
 
6. «24-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах, містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг);»;
 
7. пункт 24-3 виключити;
 
8. у пункті 24-4 слова та цифри «50 відсотків плати» замінити словом «плата»;
 
9. пункт 25-1 викласти у такій редакції:
 
10. «25-1) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та фізичних осіб – підприємців, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг);»;
 
11. 2) пункти 7-2 – 7-3 частини третьої виключити.
 
12. 2. У пункті 6-2 частини четвертої статті 30:
 
13. 1) слова «державному реєстратору» виключити;
 
14. 2) слова та цифри «пунктами 7-2-7-3» замінити словами та цифрами «пунктом 7-1».
 
15. 3. У частині першій статті 64:
 
16. 1) пункт 26 викласти у такій редакції:
 
17. «26) плата за державну реєстрацію, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;»;
 
18. 2) після пункту 36 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
19. «36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 
20. 36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
21. 36-3) адміністративний збір за державну реєстрацію актів цивільного стану;
 
22. 4. Пункт 23 частини першої статті 66 викласти у такій редакції:
 
23. «23) плата за державну реєстрацію, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;».
 
24. ІІ. Прикінцеві положення
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.