Кількість абзаців - 52 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. .
;  
5. 1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
 
6. «1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.»;
 
7. 2) у статті 96-2:
 
8. частину четверту викласти в такій редакції:
 
9. «4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.»;
 
10. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
11. «6. Спеціальна конфіскація не застосовується у разі вчинення особою необережного злочину.»;
 
12. 3) в абзаці другому частин першої - третьої статей 176, 177, 239-1, 239-2,- 300, 332-1 і 362, абзаці другому частин першої і другої статей 203-2, 248, 249, 361, 361-1 і 361-2, абзаці другому частини другої статей 216 і 363-1, абзаці другому частин третьої і четвертої статті 240, абзаці другому статті 246, абзаці другому частин першої - п’ятої статті 301 слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
13. 4) у статті 201:
 
14. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
15. в абзаці другому частини другої слова «предметів контрабанди та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією предметів контрабанди»;
 
16. 5) у статті 203-1:
 
17. в абзаці другому частини першої слова «із конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
18. в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
19. 6) у статті 204:
 
20. в абзаці другому частин першої і другої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
21. в абзаці другому частини третьої слова «з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією та знищенням вироблених товарів і зі спеціальною конфіскацією обладнання для їх виготовлення»;
 
22. 7) в абзаці другому частин першої - третьої статті 209, абзаці другому частин першої і другої статті 306 слова «коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом»;
 
23. 8) в абзаці другому частин першої - третьої статті 229 слова «з конфіскацією і» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією та»;
 
24. 9) у статті 244:
 
25. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину»;
 
26. в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
27. 10) у статті 305:
 
28. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
29. в абзаці другому частини другої слова «наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди»;
 
30. в абзаці другому частини третьої слова «із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна» замінити словами «з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди»;
 
31. 11) у статті 321-1:
 
32. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
33. в абзаці другому частин другої і третьої слова «фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення»;
 
34. 12) у статті 332:
 
35. в абзаці другому частини першої слова «з конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією»;
 
36. в абзаці другому частини другої слова «з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такої» замінити словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину»;
 
37. в абзаці другому частини третьої слова «транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна» замінити словами «майна та зі спеціальною конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину»;
 
38. 13) в абзаці другому статті 334 слова «із конфіскацією» замінити словами «зі спеціальною конфіскацією».
 
39. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
40. 1) статтю 330 доповнити частиною другою такого змісту:
 
41. «2. Добросовісним набувачем не може бути особа, яка набула майно і при цьому знала або виходячи із обставин набуття повинна була знати, що таке майно:
 
42. 1) одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від майна, одержаного внаслідок вчинення злочину;
 
43. 2) призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
 
44. 3) було предметом злочину;
 
45. 4) було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи знаряддя вчинення злочину.»;
 
46. 2) статтю 354 викласти в такій редакції:
 
47. «Стаття 354. Конфіскація
 
48. 1. До особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду за вчинення правопорушення (конфіскація) та (або) спеціальну конфіскацію у випадках, встановлених законом.
 
49. Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно.
 
50. 2. Обсяг та порядок конфіскації майна та (або) спеціальної конфіскації встановлюються законом.».
 
51. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.