Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1) у статті 29:
 
4. пункт 24 частини другої після слів “цього Кодексу” доповнити словами “, плати за сервісні послуги, що надаються центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України”;
 
5. частину третю доповнити пунктом 7-4 такого змісту:
 
6. «7-4) 90 відсотків плати за сервісні послуги, що надаються центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України;»;
 
7. 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 26-1 такого змісту:
 
8. «26-1) 10 відсотків надходжень від плати за сервісні послуги, що надаються територіальними центрами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, зараховуються до відповідних бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцем надання послуг;».
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.