Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення (Повторне друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. У пункті 252.20 статті 252:
 
5. в абзаці 23 цифру «70» замінити на цифру «29»;
 
6. в абзаці 26 після слова «діяльність» доповнити словами та цифрами «з покладів до 5000 метрів» та цифру «70» замінити на цифру «29»;
 
7. доповнити абзацом 27 такого змісту:
 
8. «природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність з покладів понад 5000 метрів
14»
 
9. у зв’язку з чим абзаци 27 - 29 вважати відповідно абзацами 28 - 30;
 
10. в абзаці 28 цифру «55» замінити на цифру «29»;
 
11. в абзаці 29 цифру «28» замінити на цифру «14».
 
12. 2. У підпункті 1.3.2 пункту 29 підрозділу 10 цифру «4» замінити на цифру «0».
 
13. ІІ. Прикінцеві положення:
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
15. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
16. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
17. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.