Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Включити до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) статтю 39 такого змісту:
 
5. «Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження
Громадянам, які працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
8. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
10. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.