Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Митного кодексу України
 
3. щодо створення передумов для нової
 
4. моделі ринку природного газу
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
7. 1) частину першу статті 4 доповнити пунктами 12-1 та 34-2 такого змісту:
 
8. "12-1)- заміщення природного газу (бекхол) - операція, під час якої приймання-передача природного газу здійснюється шляхом документального оформлення зустрічних потоків природного газу:
 
9. який перебуває в суміжних газотранспортних системах, -перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни по кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;
 
10. який надходить до газотранспортної системі та/або перебуває у газосховищах України, у тому числі під митним контролем, -перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища без його фізичного закачування в газосховище (відбору з газосховища); ";
 
11. 34-2) оперативний балансуючий рахунок (ОБР) - документ (акт, протокол тощо), в якому перевізники-оператори газотранспортних систем України та сусідньої країни та/або оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища зазначають обсяги балансування природного газу за звітний період по кожному пункту приймання - передачі газу;
 
12. обсяг балансування природного газу (для цілей ОБР) - позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу, що були заявлені до перевезення та прийняті перевізником-оператором газотранспортної системи (номінація), та обсягами природного газу, що були переміщені трубопровідним транспортом через митний кордон України або через точку входу/виходу газосховища, яка розраховується операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни або оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища для кожної газовимірювальної станції або пункту вимірювання витрат газу;
 
13. балансуючий обсяг між точками входу і точками виходу - позитивна або негативна величина, що становить різницю між обсягами природного газу в точках входу та в точках виходу, що розташовані на митному кордоні України, за результатами переміщення трубопровідним транспортом природного газу через митний кордон України у звітному періоді, яка відображається у загальному акті приймання-передачі природного газу, що підписується сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) або перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни або оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища; ";
 
14. 2) статтю 232 доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:
 
15. "2. Митний контроль та митне оформлення операцій із заміщення природного газу (бекхолу) здійснюються на підставі документів, що складені та підписаних перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни або перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища і підтверджують відсутність взаємних претензій між контрагентами.
 
16. 3. У разі застосування оперативних балансуючих рахунків (ОБР) митне оформлення природного газу у відповідному митному режимі здійснюється виключно на підставі та за даними актів приймання-передачі природного газу, що складені та підписані сторонами зовнішньоекономічних контрактів і підтверджують відсутність взаємних претензій між контрагентами.
 
17. 4. Митному оформленню у відповідному митному режимі підлягає природний газ, який переміщений трубопровідним транспортом через митний кордон України і облік якого ведеться відповідно до оперативного балансуючого рахунку (ОБР), після закінчення дії угоди (договору) між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни.".
 
18. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2015 року.