Кількість абзаців - 47 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами) доповнити статтею 24-2 такого змісту:
 
6. "Стаття 24-2. Особливості державної реєстрації органів місцевого самоврядування
 
7. 1. Для здійснення державної реєстрації новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної особи сільський, селищний, міський голова або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи. У випадку державної реєстрації виконавчих органів сільської, селищної, міської ради (крім виконавчого комітету) додатково подається акт сільської, селищної, міської ради про нове утворення, утворення у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення відповідного органу, акт сільського, селищного, міського голови про призначення керівника такого органу.
 
8. 2. Документи для здійснення державної реєстрації новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної особи подаються державному реєстратору за місцезнаходженням такого органу.
 
9. 3. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання належних документів вносить запис про здійснення державної реєстрації органу місцевого самоврядування як юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України.
 
10. Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) сільському, селищному, міському голові або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного державного реєстру.
 
11. 4. Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".".
 
12. 2. У Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, із змінами внесеними Законом України від 4 вересня 2015 року № 676-VІІІ):
 
13. 1) частину дев’яту статті 7 виключити;
 
14. 2) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
15. "Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування
 
16. 1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.
 
17. 2. Повноваження місцевих рад, сільських, селищних, міських голів територіальних громад, що об’єдналися, припиняються у момент набуття повноважень новообраною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади.
 
18. Виконавчі комітети місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють свої повноваження після закінчення повноважень відповідних рад, до сформування персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
 
19. 3.Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків, територіальних громад, що ввійшли до її складу.
 
20. У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району у одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з моменту утворення такої територіальної громади.
 
21. 4. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, у порядку визначеному цим Законом.
 
22. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
 
23. 5. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади як юридична особа утворюється у результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи - виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, інших юридичних осіб - виконавчих комітетів місцевих рад у порядку визначеному цим Законом.
 
24. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
 
25. 6. Реорганізація юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, та їхніх виконавчих комітетів не передбачає повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, збирання вимог кредиторів чи отримання їхньої згоди.
 
26. 7. Після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади на час проведення реорганізації повноваження керівників місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів, що припиняються як юридичні особи, здійснює сільський, селищний, міський голова щодо забезпечення такого припинення та окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися.
 
27. 8. Нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, невиконані акти індивідуальної дії сільського, селищного, міського голови, видані ним у межах повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зберігають свою чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб до видання сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади, її виконавчим комітетом інших актів з таких питань відповідно до їхньої компетенції.
 
28. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади, її виконавчий комітет можуть визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно акти місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені.
 
29. 9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей передбачених цією частиною.
 
30. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішень місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, про місцеві бюджети відповідних територіальних громад.
 
31. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи.
 
32. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:
 
33. відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;
 
34. сільський, селищний, міський голова, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не було створено згідно із законом.
 
35. У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до прийняття такого бюджету з особливостями, передбаченими бюджетним законодавством та цією частиною.
 
36. 10. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
 
37. 11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповнених реєстраційних карток.
 
38. Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, які забезпечують окреме виконання бюджетів таких громад, здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.
 
39. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про її припинення.
 
40. 12. Державна реєстрація змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади та її виконавчий комітет здійснюється на підставі поданих сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповненої реєстраційної картки.
 
41. 13. У період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі, до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.";
 
42. 3) у статті 10:
 
43. частину першу після слова "громади" доповнити словами "у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області";
 
44. у частині другій слово "липня" замінити словом "серпня";
 
45. частину третю після слова "громад, " доповнити словами "утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, ".
 
46. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.