Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. 1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2010 р., № 50, / № 50-51 /, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1) у статті 29:
 
4. пункт 16? частини другої виключити.
 
5. 2) у частині третій відновити пункт 4 та викласти його в такій редакції:
 
6. 4) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 
7. 3) у статті 30:
 
8. пункт 6 частини четвертої викласти в такій редакції:
 
9. 6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 7 частини третьої статті 29 цього Кодексу).
 
10. 4) у статті 64:
 
11. пункт 43 частини першої виключити.
 
12. 5) у статті 66:
 
13. пункт 33 частини першої виключити.
 
14. 6) у статті 69:
 
15. пункт 20-4 частини першої виключити.
 
16. 7) у статті 69-1:
 
17. частину першу доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
18. 4-1) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків.
 
19. 8) у статті 90:
 
20. з пункту 7 частини першої вилучити слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, « та доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
 
21. 8) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 4-1 частини третьої статті 69-1 цього Кодексу)
 
22. 9) у статті 91:
 
23. з пункту 13 частини першої вилучити слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, « та доповнити новим пунктом 22 такого змісту:
 
24. 22) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 4-1 частини третьої статті 69-1 цього Кодексу).
 
25. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.