Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" (щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» (щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» № 287-VІІІ від 07.04.2015 року такі зміни:
 
5. 1) у частині першій статті 1:
 
6. у пункті другому слово «і» замінити словами «та/або»;
 
7. доповнити частину новим пунктом 9-1 такого змісту:
 
8. «9-1) органічні добрива та покращувачі грунту - продукти тваринного походження, які використовуються для забезпечення чи покращення живлення рослин та/або фізичних, хімічних властивостей, біологічної активності грунту; вони можуть включати в себе компостовані або перероблені гній, немінералізоване гуано, вміст травного тракту та залишки їх біологічної переробки; «;
 
9. 2) пункт 6 частини першої статті 12 доповнити словами: «немінералізоване гуано і вміст травного тракту; «;
 
10. 3) статтю 15 виключити;
 
11. 4) доповнити новою статтею 15-1 у такій редакції:
 
12. «1. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів:
 
13. 1) використані для виробництва органічних добрив або покращувачів грунту для розміщення на ринку у відповідності зі статтею 19 цього Закону після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу;
 
14. 2) компостовані або перетворенні на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу, а щодо молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) -з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
15. 3) щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, не мінералізованого гуано (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) можуть бути перероблені на органічні добрива та покращувачі ґрунту, компостовані або перетворені у біогаз - з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
16. 4) використані в якості палива для спалення з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 
17. 5) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.
 
18. 2. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ, можуть бути також видалені шляхом спалювання безпосередньо без попереднього оброблення або після такого оброблення шляхом стерилізації під тиском, з постійним маркуванням отриманого матеріалу.»;
 
19. 5) у абзаці першому частини першої статті 16 слова «повинні бути» замінити словами «повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів: «;
 
20. 6) у назві та тексті статті 19 слово «гумусу» замінити словом «грунту».
 
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності одночасно з Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» № 287-VІІІ від 07.04.2015 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, враховувати зміни, внесені цим Законом, при виконанні доручень, визначених пунктом 3 розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» № 287-VІІІ від 07.04.2015 року.
 
24. Голова Верховної Ради В.Гройсман
 
25. України