Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо визначення передач європейського виробництва)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради, 1994, N 10, ст. 43; в редакції Закону N 3317-ІV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155; із змінами, внесеними згідно із Законом № 145-VІ від 18.03.2008, ВВР, 2008, № 18, ст.197):
 
4. 1) викласти частину четверту статті 28 у такій редакції:
 
5. «4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами:
 
6. передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва;
 
7. у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.
 
8. Для цілей цього пункту передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.
 
9. До передач європейського виробництва, крім випадків визначених цим пунктом, також відносяться передачі виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особи-резиденти таких країн.
 
10. У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб - резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва. «
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.