Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Третє речення частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 1, ст.2; 2011, N 39, ст.389) викласти у такій редакції:
 
5. «Одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби».
 
6. 2. Частину восьму статті 7 Закону України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст.358) доповнити реченням такого змісту:
 
7. «При цьому розмір компенсаційної виплати одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику за надання соціальних послуг з догляду за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одному з батьків, подружжю інваліда І групи підгрупи А, які надають їм соціальні послуги з догляду, не може бути нижчим (на місяць) прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на день виплати».
 
8. 3. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 49-51, ст.376; 2005, N 17, N 18-19, ст.267; 2008, N 27-28, ст.253):
 
9. 1) у пункті чотирнадцятому частини першої статті 11 слова «отримують допомогу або компенсацію» замінити словами «отримують допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
10. 2) пункт другий частини першої статті 14 після слова «допомогу» доповнити словами «надбавку або компенсацію»;
 
11. 3) у абзаці дев’ятому частини шостої статті 20 слова «допомога і компенсації» замінити словами «допомога, надбавка і компенсації».
 
12. 4. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 2-3, ст.11):
 
13. 1) у частині першій статті 4:
 
14. у абзаці сьомому пункту першого слова «допомогу або компенсацію» замінити словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
15. у пункті чотирнадцятому слова «допомогу або компенсацію» замінити словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;
 
16. 3) у частині першій статті 7:
 
17. у абзаці другому пункту першого слова «допомоги або компенсації» замінити словами «допомоги, надбавки або компенсації»;
 
18. у абзаці другому пункту четвертого слова «допомоги або компенсації» замінити словами «допомоги, надбавки або компенсації»;
 
19. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.