Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація.
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002р., № 3-4, ст. 27) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
5. "11. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація не може бути меншим як 10 років. До укладеного договору включається зобов‘язання орендаря сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об‘єктів інженерної інфраструктури таких систем".
 
6. 2. Статтю 19 Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. "При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. До укладеного договору включається зобов‘язання орендаря сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об‘єктів інженерної інфраструктури таких систем".
 
8. У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п’ятою.
 
9. 3. Абзаци перший, четвертий та п’ятий статті 25 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., № 11, ст. 69) після слова "користувачі" доповнити словом "орендарі".
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.