Кількість абзаців - 25 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду (Друге читання)

0. проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст.12, № 17, ст.118, № 34, ст.336) такі зміни:
 
5. 1) частину другу та пункт 6 частини восьмої статті 8? викласти в такій редакції:
 
6. "2. Призначення на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюється за результатами відкритого конкурсу. На посади, передбачені пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, призначення здійснюється Генеральним прокурором України, а на посади, передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
 
7. Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять:
 
8. 1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України;
 
9. 2) сім осіб, визначених Верховною Радою України.
 
10. Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.
 
11. Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі коли протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Радою прокурорів України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.
 
12. Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа членів конкурсної комісії, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комісії. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, що має багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією.
 
13. Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.
 
14. Кандидатури, відібрані конкурсною комісією, по одній на кожну з адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачені пунктами 2 і 3 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України.
 
15. Кандидатура на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подається на розгляд Генерального прокурора України. Відібрані конкурсною комісією кандидати на кожну з адміністративних посад, що передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, подаються на призначення на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
16. Кандидатури на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його двох заступників, відібрані конкурсною комісією, подаються на розгляд Генерального прокурора України лише після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
 
17. Генеральний прокурор України має право шляхом видання публічного листа, адресованого конкурсній комісії, протягом 14 днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачена пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, відповідно до вимог законодавства. Така кандидатура не може бути подана повторно. Цим правом Генеральний прокурор України може скористатися не більше двох разів підряд для кожної з адміністративних посад.
 
18. Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в Інтернеті. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання";
 
19. "6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами";
 
20. 2) абзац шостий частини четвертої статті 39 викласти в такій редакції:
 
21. "Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 3 частини третьої цієї статті, здійснюється у встановленому цим Законом порядку Генеральним прокурором України, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 і 5 частини третьої цієї статті, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років";
 
22. 3) абзац сьомий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
23. "Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону, за рекомендацією Ради прокурорів України Генеральним прокурором України, а адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
 
24. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.