Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо накладення стягнення на народного депутата України за порушення вимог щодо особистого голосування) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо накладення стягнення на народного депутата України за порушення вимог щодо особистого голосування)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. .
;  
5. 1) частини третю-четверту статті 47 викласти в такій редакції:
 
6. "3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питань порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, стосовно якої було допущене порушення вимог щодо особистого голосування, а також встановлює особу народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування. До проведення повторного голосування народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, зобов'язаний покинути пленарне засідання.
 
7. Крім того, головуючий на пленарному засіданні невідкладно видає розпорядження про накладення стягнення на народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування. Стягнення включає сукупність таких обмежень:
 
8. 1) позбавлення народного депутата права брати участь у десяти пленарних засіданнях Верховної Ради, а за кожне повторне протягом поточного скликання порушення народним депутатом вимоги щодо особистого голосування - у двадцяти пленарних засіданнях (протягом цього строку електронною системою та Лічильною комісією не враховується голос народного депутата - порушника з будь-яких питань, йому не видаються бюлетені для таємного голосування);
 
9. 2) заборону народному депутату - порушнику займати посади голови, першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради до кінця поточного скликання Верховної Ради, а якщо народний депутат - порушник обраний на одну із вказаних посад на момент накладення на нього стягнення - розгляд на наступному пленарному засіданні Верховної Ради питання про відкликання народного депутата - порушника з посади голови, першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради із забороною такому народному депутату займати відповідні посади в комітетах до кінця поточного скликання Верховної Ради та втратою депутатською фракцією (депутатською групою), до якої входив такий народний депутат на момент порушення вимоги щодо особистого голосування, своєї квоти на посаду відповідно голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету Верховної Ради на користь іншої депутатської фракції (депутатської групи) - почергово, починаючи з найбільшої (з урахуванням вимог щодо представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах Верховної Ради);
 
10. 3) припинення на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради нарахування та здійснення йому будь-яких виплат;
 
11. 4) заборону на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради на відрядження за рахунок коштів Державного бюджету України;
 
12. 5) невключення народного депутата до офіційних парламентських делегацій України (заміна вже включеного до таких делегацій) до кінця поточного скликання Верховної Ради.
 
13. Питання про накладення стягнення на народного депутата, що порушив вимоги щодо особистого голосування, не потребує підготовки в комітетах.
 
14. Рішення про накладення стягнення на народного депутата та здійснення ним фальсифікації результату голосування доводиться до відома виборців протягом десяти днів з моменту його прийняття шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради (як одне з повідомлень), титулі веб-сторінки народного депутата - порушника на офіційному веб-сайті Верховної Ради (на постійній основі) та публікації в газеті "Голос України". У відповідному повідомленні повинні бути зазначені такі відомості:
 
15. 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) народного депутата;
 
16. 2) відомості про обрання народного депутата від загальнодержавного багатомандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу та номера у виборчому списку) або одномандатного виборчого округу (із зазначенням повного найменування політичної партії - суб'єкта виборчого процесу або реєстрацію в порядку самовисування, а також номера одномандатного виборчого округу);
 
17. 3) приналежність народного депутата до депутатської фракції (депутатської групи) в момент порушення ним вимоги щодо особистого голосування або невключення народного депутата до жодної депутатської фракції (депутатської групи);
 
18. 4) при оприлюдненні в газеті "Голос України" - фотографія народного депутата з його веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
 
19. 5) пропозиція, яка ставилась на голосування і щодо якої народним депутатом була вчинена фальсифікація результату голосування.
 
20. Після кожного випадку порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування застосовується процедура, передбачена частиною шостою статті 51 цього Регламенту.
 
21. 4. На пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також особистому голосуванню інших народних депутатів.";
 
22. 2) статтю 82 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
23. «7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів комітетів, секретарями комітетів народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.»
 
24. 3) частину другу статі 84 викласти в такій редакції:
 
25. "2. Персональний склад усіх комітетів нового скликання визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради, з урахуванням обмежень стосовно народних депутатів, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.";
 
26. 4) статтю 204 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
27. "3. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути включені до офіційних парламентських делегацій України народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.
 
28. Народні депутати, включені до офіційних парламентських делегацій України, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування, підлягають заміні.";
 
29. 2. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 19, ст. 134):
 
30. 1) у статті 6:
 
31. частину першу викласти в такій редакції:
 
32. "1. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів, з урахуванням обмежень стосовно народних депутатів, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.";
 
33. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
34. "7. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів комітетів, секретарями комітетів народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.";
 
35. 2) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
36. "6. Не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету, народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.".
 
37. ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
38. Голова Верховної Ради
 
39. України