Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст.513) такі зміни:
 
5. 1) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
6. «Стаття 16-1. Державне регулювання закупівельної ціни на молоко
 
7. Держава встановлює наступні мінімальні закупівельні ціни на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість):
 
8. для молока другого ґатунку – 4 грн. 00 коп.;
 
9. Закупівельна ціна на незбиране сире товарне молоко ґатунку, вказаного в частині першій цієї статті, встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.»
 
10. ІІ. Внести до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N49, ст.527) такі зміни:
 
11. 1). В п.п. 3.3.1. ст. 3 Закону додати між словами «м'ясо та субпродукти забійних тварин та птиці» та словами «молоко сухе» додати слова «незбиране сире товарне молоко»
 
12. 2). Абзац третій п.п. 3.3.4. ст. 3 Закону викласти в наступній редакції:
 
13. «Встановити, що заготівельні та переробні підприємства, підприємства оптової та роздрібної торгівлі проводять розрахунки з постачальниками об’єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів), зазначених у пункті 3.3.1 цього Закону, у строк не більше семи банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цих об’єктів.».
 
14. ІІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.