Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040) такі зміни:
 
5. 1. абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
 
6. «Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції (крім території, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ),на період її проведення забороняється».
 
7. 2. статтю 6 викласти в такій редакції:
 
8. «Стаття 6. Звільнення від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.
 
9. Під час проведення антитерористичної операції звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції (крім території, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ), від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності».
 
10. 3. статтю 7 викласти в такій редакції:
 
11. «Стаття 7. Скасування орендної плати за користування державним та комунальним майном.
 
12. Скасувати на період проведення антитерористичної операції орендну плату за користування державним та комунальним майном суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції (крім території, на якій здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VІІІ)».
 
13. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
14. ІІІ. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
15. Голова Верховної Ради
 
16. України