Кількість абзаців - 142 Розмітка (ліва колонка)


Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони
 
3. Цей Закон визначає особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, в період проведення антитерористичної операції, в період запровадження надзвичайного стану.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:
 
6. 1) відбір учасників для проведення переговорної процедури закупівлі (далі - відбір) -процес визначення учасника переговорів шляхом проведення електронного аукціону;
 
7. 2) гарантоване забезпечення потреб оборони - дії, пов’язані із виконанням завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності;
 
8. 3) особливий період - у значенні визначеному Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Для цілей цього Закону не відноситься до особливого періоду відбудовний період після закінчення воєнних дій;
 
9. 4) надзвичайний стан - у значенні визначеному Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану»;
 
10. 5) учасник відбору - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, або юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала в електронному вигляді цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному замовником;
 
11. 4) зразок-еталон - зразок продукції, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць продукції учасника відбору;
 
12. 5) цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі в аукціоні, і підтверджує його згоду взяти участь у процедурі закупівлі на умовах, встановлених замовником.
 
13. 2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених в законах України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про державне оборонне замовлення», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про публічні закупівлі» та інших законодавчих актах України.
 
14. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
15. 1. Цей Закон застосовується Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами (далі - замовники), які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - товари, роботи і послуги) для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, період проведення антитерористичної операції, період запровадження надзвичайного стану, якщо вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1, 5 мільйона гривень.
 
16. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг замовниками, зазначеними в пункті першому цієї статті, здійснюється за переговорною процедурою закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
17. 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо закупівля товарів, робіт і послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».
 
18. 4. Зміни до цього Закону можуть вноситися лише законом про внесення змін до цього Закону та/або Закону України «Про публічні закупівлі».
 
19. Стаття 3. Особливості проведення переговорної процедури закупівлі
 
20. 1. У разі прийняття замовником рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відбір учасників здійснюється через електронну систему закупівель, у порядку визначеному цим Законом.
 
21. 2. У разі прийняття замовником рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, з підстав, визначених частиною другою статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», а також у зв’язку з повторною відміною відбору учасників через неподання на відбір жодної цінової пропозиції, за умови незміни очікуваної вартості предмета закупівлі (у тому числі лота), замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
22. 3. Для проведення відбору учасників замовник оприлюднює в електронній системі закупівель через авторизовані електронні майданчики оголошення про проведення відбору.
 
23. 4. В оголошенні про проведення відбору обов’язково зазначаються:
 
24. 1) найменування замовника, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження, електронна адреса та посилання на офіційний веб-сайт замовника;
 
25. 2) найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, який діє на момент проведення закупівлі;
 
26. 3) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;
 
27. 4) очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ);
 
28. 5) місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 
29. 6) дата і час початку та закінчення періоду подання цінових пропозицій;
 
30. 7) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 % очікуваної вартості товару, роботи, послуги) та математичну формулу, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх обрання замовником);
 
31. 8) перелік критеріїв та методику оцінки цінової пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв (у разі їх обрання замовником);
 
32. 9) розмір та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення цінової пропозиції (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
33. 10) розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
34. 11) прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
 
35. 12) кваліфікаційні критерії до учасників відбору;
 
36. 13) необхідність подання зразка продукції (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
37. 14) тривалість рамкової угоди та перелік предметів закупівлі (у разі наміру замовника укласти рамкову угоду);
 
38. 15) іншу необхідну інформацію в залежності від предмета закупівлі.
 
39. 4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору замовник також оприлюднює проект договору про закупівлю.
 
40. 5. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не повинні містити дискримінаційні умови та зменшувати рівень конкуренції.
 
41. Документи на підтвердження характеристик та критеріїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, подаються учасником відбору.
 
42. 6. Оголошення про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:
 
43. для товарів і послуг - 35 тисяч євро;
 
44. для робіт - 1500 тисяч євро.
 
45. 7. Замовник може обрати наступні критерії оцінки:
 
46. 1) ціна;
 
47. 2) ціна (питома вага даного критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків) разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими як:
 
48. умови оплати;
 
49. строк виконання;
 
50. гарантійне обслуговування;
 
51. експлуатаційні витрати;
 
52. загальна вартість користування (життєвий цикл);
 
53. передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили та матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником;
 
54. інші критерії оцінки в залежності від предмета закупівлі.
 
55. У разі обрання замовником критеріїв оцінки, зазначених в підпункті другому цього пункту, такі критерії перераховуються електронною системою закупівель у приведену ціну згідно математичної формули, зазначеної в оголошенні про проведення відбору.
 
56. 8. Для надання можливості учаснику подати цінову пропозицію замовник визначає період подання цінових пропозицій, який не може бути меншим ніж п’ять робочих днів.
 
57. Учасник має право не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання цінових пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору та/або вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.
 
58. Замовник повинен протягом двох робочих днів з дня оприлюднення звернення надати відповідь на нього в електронній системі закупівель.
 
59. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником відповіді на звернення строк подання цінових пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту надання відповіді до закінчення строку подання цінових пропозицій залишалося не менше двох робочих днів.
 
60. 9. Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше ніж два робочих дні.
 
61. 10. Цінова пропозиція подається учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну або ціну з іншими критеріями оцінки (у разі обрання інших критеріїв замовником).
 
62. Інформація від учасника про його відповідність вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно.
 
63. 11. До початку проведення електронного аукціону учасник відбору надає замовнику:
 
64. 1) забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії у розмірі, що не перевищує 0, 5% очікуваної вартості закупівлі робіт та 3% у разі закупівлі товарів чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося замовником в оголошенні про проведення відбору;
 
65. 2) зразок продукції на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання зразку вимагалося в оголошенні про проведення відбору) або документ на підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником.
 
66. 12. Забезпечення цінової пропозиції не повертається учаснику виключно у таких випадках:
 
67. 1) відмови або неучасті у переговорах, призначених замовником;
 
68. 2) непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни;
 
69. 3) ненадання учасником на переговори документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
70. 4) ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору учасників.
 
71. 13. Електронна система закупівель автоматично призначає час та дату проведення аукціону.
 
72. 14. Ранжування всіх поданих учасниками цін/приведених цін здійснюється в електронній системі закупівель автоматично від найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни до найнижчої та оприлюднюється автоматично під час аукціону.
 
73. Під час проведення аукціону розкривається лише інформація про ціни/приведені ціни, запропоновані учасниками, та їх позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель одразу після завершення аукціону.
 
74. 15. Ціна/приведена ціна, подана учасником за результатами відбору, є остаточною для участі у переговорах. Учасник, запрошений на переговори за результатами відбору, може зменшити її лише на переговорах.
 
75. 16. Замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінові пропозиції та інші документи учасників відбору та визначає учасником переговорів, за відсутності підстав відхилення, того учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну.
 
76. Стаття 4. Підстави відхилення цінової пропозиції учасника після проведення електронного аукціону
 
77. 1. Замовник відхиляє цінову пропозицію учасника відбору за таких підстав:
 
78. 1) ненадання або невчасне надання учасником зразка продукції на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання зразку вимагалося в оголошенні про проведення відбору) або документа на підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником;
 
79. 2) невідповідність товарів, робіт чи послуг учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі;
 
80. 3) відсутність підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції (якщо подання забезпечення вимагалось замовником в оголошенні);
 
81. 4) відмова або неучасть учасника відбору у переговорах, призначених замовником;
 
82. 5) відмова учасника відбору брати участь у переговорах з ціною/приведеною ціною, поданою ним за результатами проведеного аукціону;
 
83. 6) учасник протягом дев’яти місяців до дати проведення відбору вчинив порушення:
 
84. а) не приймав участі або відмовився від участі в переговорній процедурі закупівлі до оприлюднення повідомлення про намір укласти договір - більше трьох разів;
 
85. б) відмовився від підписання договору про закупівлю у визначені замовником терміни - більше двох разів;
 
86. в) не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг - більше одного разу.
 
87. Цей підпункт застосовується щодо учасника упродовж 12 місяців з дня проведення замовником останнього відбору, під час якого цим учасником було допущено одне із зазначених порушень.
 
88. 2. Інформація про відхилення учасника відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
89. 3. У разі відхилення цінової пропозиції учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну, розглядається наступна цінова пропозиція з найнижчою ціною/приведеною ціною.
 
90. Стаття 5. Підстави відміни відбору учасників
 
91. 1. Відбір учасників відміняється замовником за таких підстав:
 
92. 1) неподання жодної цінової пропозиції на участь у відборі;
 
93. 2) відхилення цінових пропозицій всіх учасників відбору;
 
94. 3) відсутність подальшої потреби у предметі закупівлі;
 
95. 4) скорочення видатків на предмет закупівлі.
 
96. 2. Інформація про відміну відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
97. Стаття 6. Особливості проведення переговорів після завершення електронного аукціону
 
98. 1. Рішення про запрошення учасника на переговори приймається тендерним комітетом або уповноваженою особою (особами) за результатами відбору.
 
99. 2. Якщо предмет закупівлі був поділений на частини (лоти) учасник відбору запрошується для участі у переговорах лише щодо тієї частини предмета закупівлі (лота), яка була обрана ним під час участі у відборі.
 
100. 3. Учасник відбору, запрошений для участі у переговорах, надає документи, що вимагалися замовником, разом з ціновою пропозицією, в якій зазначається ціна/приведена ціна, подана за результатами проведеного електронного аукціону.
 
101. 4. Під час проведення переговорів перевіряється відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником, та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
102. 5. У разі виявлення замовником невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів учасник відбору може усунути недоліки в документах та подати їх під час проведення переговорів, крім випадку підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції.
 
103. 6. У разі виявлення невідповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерний комітет або уповноважена особа (особи) приймають рішення про проведення переговорів з учасником відбору, цінова пропозиція якого є наступною.
 
104. 7. Після проведення переговорів складається протокол.
 
105. Стаття 7. Особливості укладання договору про закупівлю
 
106. 1. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через два робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 
107. Стаття 8. Особливості укладання рамкових угод
 
108. 1. У разі проведення відбору учасників через електронну систему закупівель відповідно до статті 3 цього Закону замовники можуть укладати рамкові угоди для закупівлі відповідних товарів і послуг з урахуванням таких особливостей:
 
109. 1) кількість учасників для укладення рамкової угоди визначається за результатами відбору та не може бути меншою трьох учасників (у тому числі за лотом, у разі поділу предмета закупівлі);
 
110. 2) інформація про намір укласти рамкову угоду зазначається в оголошенні про проведення відбору;
 
111. 3) договір за рамковою угодою укладається за результатами електронного аукціону, проведеного відповідно до статті 3 цього Закону, серед учасників рамкової угоди.
 
112. Стаття 9. Делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі
 
113. 1. Як виняток, у разі неможливості проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг у зв’язку з відсутністю більше ніж 24 години у замовника доступу до мережі Інтернет, спричиненої дією обставин особливого періоду, антитерористичної операції та надзвичайного стану, замовник має право делегувати повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі одному із замовників, визначених частиною першою статті 2 цього Закону.
 
114. Критеріями обрання такого замовника є обсяг здійснюваних ним закупівель та територіальна віддаленість від замовника, який делегує повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі. В результаті обрання такого замовника проведення ним делегованої переговорної процедури закупівлі має бути здійснено у найкоротший строк в порядку, визначеному цим Законом.
 
115. 2. Делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі здійснюється на підставі окремого рішення, прийнятого замовником, у якого відсутній доступ до мережі Інтернет, з обґрунтуванням причин його відсутності та необхідності делегування. Також у рішенні про делегування зазначається замовник, якому делегується проведення переговорної процедури закупівлі, предмет закупівлі, його технічні, якісні та кількісні характеристики, кваліфікаційні критерії до учасників відбору та іншу необхідну інформацію.
 
116. 3. Замовник, якому делеговано повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі повинен забезпечити об’єктивність і неупередженість при прийнятті рішення щодо вибору переможця делегованої переговорної процедури закупівлі.
 
117. 4. Проведення делегованої переговорної процедури закупівлі здійснюється безкоштовно.
 
118. 5. Договір із переможцем делегованої переговорної процедури закупівлі підписує замовник, який делегував її проведення та самостійно виконує усі взяті на себе зобов’язання по договору, в тому числі фінансові.
 
119. 6. Порядок делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
120. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
121. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
122. 2. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг розпочаті до введення в дію цього Закону, здійснюються та завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.
 
123. 3. Установити, що у разі внесення змін до цього Закону, що впливають на механізм функціонування електронної системи закупівель, встановлений цим Законом, налаштування електронної системи закупівель здійснюється протягом місяця з дня набрання чинності відповідних змін.
 
124. 4. Внести зміни до таких законів України:
 
125. 1) у Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 9, ст.89):
 
126. у статті 2:
 
127. частину другу викласти в наступній редакції:
 
128. «2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», крім випадків, передбачених цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися шляхом внесення змін до цього Закону та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;
 
129. абзац дев’ятий частини п’ятої замінити пунктом 6 такого змісту:
 
130. «6. Особливості здійснення закупівель, визначених цим Законом, для гарантованого забезпечення потреб оборони (крім товарів робіт і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод у порядку, визначеному абзацом сімнадцятим частини третьої цієї статті) Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами в особливий період, в період проведення антитерористичної операції, в період запровадження надзвичайного стану установлюються окремим законом».
 
131. У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;
 
132. у пункті 8 частини четвертої статті 36 слово «шостої» замінити словом «п’ятої»;
 
133. 2) у Законі України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради, 1999, №17, ст.111 із наступними змінами):
 
134. у пункті першому статті 2 слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Законом України «Про публічні закупівлі» та Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», а слова «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» виключити;
 
135. у пунктах 1 і 2 статті 7 слова «Законом України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Законом України «Про публічні закупівлі» та Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».
 
136. 5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
137. розробити порядок делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі;
 
138. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
139. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
140. Голова
 
141. Верховної Ради України В.ГРОЙСМАН