Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
2. В.Ю. Пташник, Г.М. Гопко , І.І. Крулько, О.В. Бєлькова,
 
3. В.В. Галасюк, Т.Г. Острікова , Н.В. Кацер-Бучковська
 
4. О.В. Юринець, І.О. Климпуш-Цицнадзе
 
5. Д.Є. Добродомов , І.М. Суслова
 
6. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
7. Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Верховна Рада України постановляє:
 
8. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
9. 1. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64):
у статті 52:
доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
«2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.»;
у зв'язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
 
10. частину третю викласти у такій редакції:
«3. За порушення, передбачені:
 
11. пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку обчислюється оціночним шляхом на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 
12. пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;
 
13. пунктами 9, 13 - 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф»;
 
14. абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:
 
15. «6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає штраф, передбачений абзацом другим частини третьої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини третьої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. «.
 
16. 2) у статті 60:
доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
«2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
17. Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:
- залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;
- змінити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;
 
18. - змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
- визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
19. Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.»;
 
20. доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
«3. Суб’єкт господарювання, який визнав повністю або частково факт вчинення певних дій, наявність певних обставин або факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений на цій підставі у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково «;
 
21. у зв'язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.»;
 
22. частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Незалежно від положень частини шостої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.»;
 
23. 2. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):
статтю 21 викласти у такій редакції:
«Визначення розміру штрафу за порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженою розпорядженням Антимонопольного комітету України.
 
24. За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, може бути накладений штраф до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
 
25. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої, - восьмої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.».
 
26. ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Абзаци 2-3 підпункту 1 пункту 1 та підпункт 1 пункту 2 Розділу І цього Закону вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядження Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
27. 3. Антимонопольному комітету України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачену цим Законом.
Голова Верховної Ради України