Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1. Останній абзац статті 1 викласти в такій редакції:
 
5. «універсальна програмна послуга - перелік телевізійних програм, отримання яких всіма абонентами провайдера програмної послуги гарантується державою, і до складу якого входять такі телевізійні програми:
 
6. 1) Суспільного телебачення і радіомовлення;
 
7. 2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, які здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, яка використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, які дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;
 
8. 3) державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення»;
 
9. 2. частину дев’яту статті 39 викласти в такій редакції:
 
10. «9. Провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів програм.
 
11. Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
 
12. Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (село, селище, місто, район, область, територія України), на території якого здійснює діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для здійснення такої діяльності.
 
13. Рішення Національної ради про затвердження переліку програм універсальної програмної послуги не є регуляторним актом, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирає чинності через 7 днів від дати його прийняття.
 
14. Оприлюднення такого рішення здійснюється в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
15. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
17. 2. До складу універсальної програмної послуги входять програми Національної телекомпанії України до її перетворення у Національну суспільну телерадіокомпанію України (Суспільне телебачення і радіомовлення).
 
18. 3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення впродовж двох місяців від дати опублікування цього Закону затвердити Перелік програм універсальної програмної послуги та оприлюднити його в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення».