Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. .
;  
2. .
;  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, стаття 356) внести такі зміни:
 
5. 1) частину першу та другу статті 295 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
 
6. «1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.
 
7. 2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
 
8. У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника».
 
9. 2) частину третю статті 295 Цивільного кодексу України виключити.
 
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.