Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо реалізації державних житлових програм (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 1, ст. 5; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682) такі зміни:
 
5. 1) частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. «Державна підтримка надається у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 
7. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
8. 2) у частині п’ятнадцятій слова і цифру «у розмірі 3 відсотків річних» замінити словами і цифрами «у розмірі 10 відсотків річних».
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.