Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про джерела фінансування дорожнього господарства України'' щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 648; 1999 р., № 40, ст. 361; 2001 р., № 2, ст. 10; 2002 р., № 12, ст. 92; 2003 р., № 10, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7, ст. 162; № 17-19, ст. 267; 2011 р., № 23, ст. 160) такі зміни:
 
4. 1) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
5. «Стаття 3. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування.
 
6. Для цих цілей у складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється Державний дорожній фонд України.
 
7. Дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень від:
 
8. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
9. акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
10. ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
11. плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
12. концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;
 
13. коштів спеціального фонду Державного бюджету України, отриманих шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 
14. плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 
15. інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
 
16. Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на:
 
17. фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, витрат, пов’язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;
 
18. субвенцію на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 
19. виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
 
20. фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
 
21. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
22. З Державного дорожнього фонду України також виділяються кошти на субвенцію з державного бюджету територіальним дорожнім фондам у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополь на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, яка розподіляється між цими бюджетами в залежності від протяжності доріг у відповідній територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує бюджетному.
 
23. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
24. 2) абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
 
25. «Дохідна частина цих фондів формується за рахунок субвенції з Державного дорожнього фонду України як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону»;
 
26. 3) абзац перший статті 5 в такій редакції:
 
27. «У Державний дорожній фонд України спрямовується плата за передачу доріг у концесію або в оренду, плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд платними автомобільними дорогами в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.»
 
28. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
30. 2. Установити, що податки (акцизи), визначені в пунктах 1-3 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України зараховується до спеціального фонду Державного бюджету у такому розмірі:
 
31. у 2017 році - 75 відсотків;
 
32. у 2018 році - 75 відсотків
 
33. у 2019 році - 100 відсотків
 
34. 3. До передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України спільно з відповідними облдержадміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
 
35. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з набрання чинності цим Законом:
 
36. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
37. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
38. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
 
39. Голова Верховної Ради України