Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. .
;  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. До Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) внести такі зміни:
 
4. 1) у частині другій статті 29:
 
5. в пункті 5 слова "крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі" вилучити;
 
6. доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
7. "95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату; "
 
8. 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
9. -"1,5 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату; "
 
10. 3) частину першу статті 66 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
11. "1,5 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату; "
 
12. 4) частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
13. "2 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних ділянок надр; "
 
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.