Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст. 170):
 
6. 1) частину першу статті 42 після першого речення доповнити реченням такого змісту:
«Таке оголошення має відбутися після реєстрації особи, обраної сільським, селищним, міським головою, відповідною територіальною виборчою комісією».
 
7. 2) перше речення абзацу другого частини другої статті 46 після слів «У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, міський голова не обраний» доповнити словами «або не зареєстрований відповідно до частини першої статті 42 цього закону,».
 
8. 2. Частину третю статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 37-38, ст. 366) викласти в такій редакції:
«3. У п’ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости.
У разі неприйняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости у визначений законом термін таке рішення може прийняти Центральна виборча комісія у термін до 20 днів з дня звернення щодо бездіяльності територіальної виборчої комісії».
 
9. 3. Статтю 21 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 36, ст. 448) доповнити пунктом такого змісту:
 
10. «7-1) приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости у разі неприйняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення у визначений законом термін».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Голова Верховної Ради України