Кількість абзаців - 62 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"(щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься Кабінетом Міністрів України
 
2. Закон України
Про внесення змін до Закону України
«Про природно-заповідний фонд України»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 1993 р., № 26, ст. 277; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112; 2012 р., № 2—3, ст. 3; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 25, ст. 195) такі зміни:
 
5. 1) у частині першій статті 5:
 
6. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
7. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
8. 2) у статті 6 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади в галузі культури» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури»;
 
9. 3) у статті 9-1:
 
10. у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
11. у частинах четвертій і п’ятій слова «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
12. у частині шостій слова «територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
13. у частинах дванадцятій і чотирнадцятій слова «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
14. 4) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
15. «Стаття 11. Уповноважені органи державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду
 
16. Уповноваженими органами державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
17. Для забезпечення державного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду можуть створюватися спеціальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;
 
18. 5) у другому реченні частини першої статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
19. 6) у частині четвертій статті 16 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
20. 7) у частині п’ятій статті 18 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
21. 8) у частині третій статті 21 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
22. 9) у частині третій статті 32:
 
23. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
24. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
25. 10) у частині третій статті 34:
 
26. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
27. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
28. 11) у частині третій статті 36:
 
29. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
30. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
31. 12) у частині четвертій статті 38:
 
32. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
33. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
34. 13) у статті 42:
 
35. у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
36. у частині шостій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
37. 14) у частині другій статті 43 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
38. 15) у статті 45 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
39. 16) у частині другій статті 47 слова «за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами» виключити;
 
40. 17) у частині четвертій статті 48 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
41. 18) частину першу статті 51 викласти у такій редакції:
 
42. «Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можуть здійснюватися обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, науковими установами, природоохоронними громадськими об’єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами — щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд.»;
 
43. 19) у статті 52:
 
44. у частині першій:
 
45. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
46. в абзаці третьому слова «органами цього центрального органу виконавчої влади на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
47. у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
48. у частині третій слова «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
49. у частині четвертій слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
50. у частині шостій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
51. 20) у частині п’ятій статті 53 слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
52. 21) у статті 54 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
53. 22) у статті 59:
 
54. у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
55. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
56. «Зміст кадастрової документації, порядок її складення та строки подання документів первинного обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.»;
 
57. 23) частину першу статті 62 викласти у такій редакції:
 
58. «Державний контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України та іншими уповноваженими законом державними органами.».
 
59. 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
60. Голова
 
61. Верховної Ради України