Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) (Друге читання)

0. Проект вноситься
 
1. народними депутатами
 
2. України
 
3. А. Дирівим
 
4. О. Єднаком
 
5. С. Барною
 
6. Закон України
 
7. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин)
 
8. Верховна Рада України постановляє:
 
9. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
10. 1. У Законі України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 30, ст.201 із наступними змінами):
 
11. 1) У абзаці другому частині першій статті 20 Закону після слова «погіршенні» додати кому та слово «знищенні».
 
12. 2. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст. 97 із наступними змінами):
 
13. 1) Частину першу статті 19 Закону доповнити новим шостим абзацем такого змісту: «жорстокого поводження з дикими тваринами.».
 
14. 3. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34, ст.502 із наступними змінами):
 
15. 1) У абзаці другому частини третій статті 3 Закону після слова «ботанічні» поставити кому і додати слово « сакральні,».
 
16. 2) У частині першої статті 15 Закону після слова «науково-дослідні» поставити кому і додати слово «некомерційні».
 
17. 3) У абзаці третьому частині другій статті 16 Закону замість слова «здійснення противопожежних і санітарних заходів» замінити на «здійснення противопожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарної-санітарної експертизи,».
 
18. 4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, Додаток до № 51, ст. 112 із наступними змінами):
 
19. 1) У ст. 71 Кодексу слова «від трьох до семи» замінити на «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти».
 
20. 2) У статті 73 Кодексу слова «від п’яти до десяти» замінити на «від двадцяти п’яти до п’ятидесяти», а слова «від десяти до двадцяти» замінити на від «п’ятидесяти до ста».
 
21. 3) а) У абзаці другому статті 77 Кодексу слова «від одного до трьох» замінити на «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до десяти» замінити на «від п’ятнадцяти до п’ятидесяти».
 
22. б) У абзаці четвертому статті 77 Кодексу слова «від трьох до десяти» замінити на «від п’ятнадцяти до п’ятидесяти», а слова «від семи до дванадцяти» замінити на «від тридцяти п’яти до шестидесяти».
 
23. 4) У абзаці першому статті 90 Кодексу після слова «погіршення» поставити кому і додати слово «знищення».
 
24. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
26. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:
 
27. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
28. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
 
29. Голова Верховної Ради
 
30. України В.ГРОЙСМАН