Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі
 
3. І. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:
 
5. 1) Пункт 4 підрозділу 2 викласти в такій редакції:
 
6. «4. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з:
 
7. ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України;
 
8. постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
 
9. У встановлений період операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена зазначеними підприємствами за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.
 
10. У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до платників податку - суб'єктів літакобудування застосовуються норми розділу ІІ цього Кодексу».
 
11. 2) підрозділ 4 доповнити новим пунктом 34 такого змісту:
 
12. «34. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.
 
13. Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Порядок контролю використання вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
14. Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
15. У разі порушення напрямів цільового використання, порядку використання вивільнених коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції та пеня визначаються відповідно до цього Кодексу».
 
16. 3) підрозділ 6 доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
17. «2. До 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, за винятком земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.».
 
18. ІІ. Прикінцеві положення:
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
23. Голова Верховної Ради України