Кількість абзаців - 106 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91):
 
6. 1) статтю 1 викласти в наступній редакції:
 
7. «Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
 
8. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад.»;
 
9. 2) статтю 7 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
10. «9. Утворення об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського значення Автономної Республіки Крим або обласного значення та інші суміжні територіальні громади однойменного району, чи приєднання до такої об`єднаної територіальної громади іншої територіальної громади цього ж району не веде до змін меж району»;
 
11. 3) доповнити Закон розділом ІІ-1 наступного змісту:
 
12. «Розділ ІІ-1
 
13. ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
14. Стаття 8-1. Ініціювання добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад
 
15. 1. Добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону, має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відноситься до цієї ж територіальної громади відповідно до Перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
16. 2. Ініціаторами добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади можуть бути суб’єкти, визначені частиною першої статті 5 цього Закону.
 
17. 3. Сільський, селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо приєднання до об’єднаної територіальної громади та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
18. 4. Сільський, селищний голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади надсилає пропозицію до ради об’єднаної територіальної громади, до якої є намір приєднатися.
 
19. 5. Рада об’єднаної територіальної громади розглядає на найближчій сесії отриману від сільського, селищного голови пропозицію щодо ініціювання добровільного приєднання та за результатами розгляду приймає рішення про надання згоди чи про відмову у наданні згоди.
 
20. Стаття 8-2. Порядок підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади
 
21. 1. Сільський, селищний голова після прийняття радою об’єднаної територіальної громади рішення про надання згоди на добровільне приєднання вживає заходів щодо підготовки проекту рішення про приєднання.
 
22. 2. Проект рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади повинен, зокрема, містити:
 
23. 1) найменування територіальної громади, яка має намір приєднатися, із зазначенням населених пунктів, що входять до її складу;
 
24. 2) найменування об’єднаної територіальної громади, до складу якої є намір приєднатися;
 
25. 3) план організаційних заходів, які має здійснити орган місцевого самоврядування територіальної громади, яка має намір приєднатися.
 
26. 3. Питання про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади розглядається сільською, селищною радою протягом 30 днів з дня його внесення на розгляд ради.
 
27. 4. Схвалений сільською, селищною радою проект рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади подається у п’ятиденний строк Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності поданого проекту рішення Конституції та законам України.
 
28. 5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
 
29. 6. У разі відповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади Конституції та законам України, сільська, селищна рада на найближчій сесії приймає рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
30. 7. У разі встановлення невідповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади Конституції та законам України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання.
 
31. 8. У разі прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об`єднаної територіальної громади, голова сільської, селищної, міської об`єднаної територіальної громади звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів у сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується, з утворенням відповідно до закону нових виборчих округів в установленому законом порядку.
 
32. 9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади у разі його відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується.
 
33. Стаття 8-3. Особливості діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальних громад, що приєдналися, в період після приєднання до набуття повноважень новообраною радою об`єднаної територіальної громади на чергових місцевих виборах
 
34. 1. Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради об’єднаної територіальної громади рішення про підсумки додаткових виборів та визнання повноважень депутатів від територіальної громади, що приєдналася, обраних на виборах у сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади.
 
35. З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, його повноважень набуває сільський, селищний, міський голова об’єднаної територіальної громади.
 
36. Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, здійснює повноваження старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади цього скликання. Обсяг його повноважень визначається рішенням ради об’єднаної територіальної громади. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, які були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.
 
37. 2. Органи місцевого самоврядування територіальної громади, що приєдналася, як юридичні особи публічного права припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання з моменту внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про припинення органів місцевого самоврядування.
 
38. 3. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальної громади, що приєдналася.
 
39. 4. Бюджет територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконується окремо до закінчення бюджетного періоду.
 
40. Головним розпорядником коштів бюджету територіальної громади, що приєдналася, є сільський, селищний, міський голова об’єднаної територіальної громади.
 
41. Повноваження щодо внесення змін до бюджету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, з моменту припинення повноважень сільської, селищної ради, що приєдналася, здійснюються радою відповідної об’єднаної територіальної громади.
 
42. Місцеві податки і збори, що були встановлені відповідними радами територіальних громад, що приєднались діють у повному обсязі та за раніше встановленими ставками до завершення поточного бюджетного року.
 
43. 5. Заходи щодо припинення органів місцевого самоврядування територіальної громади, що приєдналася, як юридичних осіб публічного права здійснює комісія з припинення відповідно до закону, яка утворюється радою об’єднаної територіальної громади.
 
44. 6. Вибори до сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, сільського, селищного, міського голови здійснюються на чергових місцевих виборах»;
 
45. 4) назву розділу ІІІ доповнити словами «та приєднання до об’єднаних територіальних громад»;
 
46. 5) статтю 9 викласти у наступній редакції:
 
47. «Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
 
48. 1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
 
49. 2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
 
50. 3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
51. 4. Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану територіальну громаду як таку, що є спроможною, у разі її утворення в порядку, визначеному розділом ІІ цього Закону навколо населеного пункту, визначеного Перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області як адміністративного центру об’єднаної територіальної громади за умови, що кількість населення об’єднаної територіальної громади становить не менше половини кількості населення територіальних громад, які мали увійти до такої об’єднаної територіальної громади відповідно до Перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
52. Якщо рада об`єднаної територіальної громади прийняла рішення про відмову у наданні згоди на добровільне приєднання до неї іншої територіальної громади за її ініціативою, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про визнання такої об’єднаної територіальної громади спроможною»;
 
53. 6) статтю 10 викласти у наступній редакції:
 
54. «Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад
 
55. 1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
 
56. 2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
 
57. 3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
 
58. 4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
 
59. 5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
60. 2. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366):
 
61. 1) статтю 2 Закону доповнити частиною шостою такого змісту:
 
62. «6. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад».
 
63. У зв’язку з цим, частини шосту - сьому вважати відповідно частинами сьомою - восьмою;
 
64. 2) частину першу статті 3 Закону доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
65. «Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної, міської ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», та проживають у межах відповідного виборчого округу».
 
66. У зв`язку з цим, абзаци п`ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
 
67. 3) частину шосту статті 11 Закону після слова «старост» доповнити словами «додаткові вибори депутатів сільської, селищної, міської ради»;
 
68. 4) у статті 14 Закону:
 
69. частину першу статті 14 після слова «проміжними» доповнити словом «додатковими»;
 
70. частину четверту статті 14 доповнити абзацом наступного змісту:
 
71. «В порядку проведення повторних виборів депутатів у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі проводяться вибори в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується у порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад». Такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією»;
 
72. доповнити статтю частиною 5-1 такого змісту:
 
73. «5-1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом»;
 
74. 5) у статті 15 Закону:
 
75. статтю доповнити частиною 3-1 такого змісту:
 
76. «3-1. Додаткові вибори призначаються не пізніше не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня додаткових виборів»;
 
77. перше речення абзацу першого частини сьомої після слів «сільського, селищного, міського голови» доповнити словами «додаткових виборів депутатів сільських, селищних, міських рад».
 
78. 6) статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
79. «5. Загальний склад місцевої ради збільшується понад визначений частиною третьою цієї статті внаслідок проведення додаткових виборів сільської, селищної, міської ради додатково на кількість новоутворених одномандатних виборчих округів, яка визначається як відношення кількості виборців територіальних громад, що приєдналися, до кількості виборців територіальної громади, до якої приєдналися, помножене на загальний склад ради, визначений частиною третьою, цієї статті, але не менше кількості територіальних громад, що приєдналися»;
 
80. 7) у статті 17 Закону:
 
81. частину першу після слів «чергових, перших місцевих виборів» доповнити словами «додаткових виборів депутатів сільських, селищних, міських рад»;
 
82. доповнити статтю частиною 5-1 такого змісту:
 
83. «5-1. Для проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної, міської ради відповідна сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія не пізніш як за 38 днів до дня додаткових виборів на території територіальних громад, що приєднались до об’єднаної територіальної громади утворює одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному в кількості, що дорівнює кількості новоутворених округів, визначеному відповідно до частини п`ятої статті 16 цього Закону.
 
84. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних виборчих округах визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів»;
 
85. 8) частину третю статті 20 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної громади, що приєднується до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту оголошення Центральною виборчою комісією додаткових виборів до ради об’єднаної територіальної громади у порядку і строки, встановлені Центральною виборчою комісією. Повноваження щодо проведення додаткових виборів здійснюються територіальною виборчою комісією, створеною на території об’єднаної територіальної громади, до якої приєднується вказана територіальна громада»;
 
86. 9) частину першу статті 24 доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
 
87. «1-2) призначає додаткові вибори в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєдналася у порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад;»
 
88. 10) частину другу статті 35 Закону доповнити абзацом третім такого змісту:
 
89. «В процесі проведення додаткових виборів право висування кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом».
 
90. 11) перше речення абзацу першого частини першої статті 36 Закону після слова «перших» доповнити словом «додаткових».
 
91. 12) абзац другий частини першої статті 68 Закону після слова «позачергових» доповнити словом «додаткових».
 
92. 13) у статті 69 Закону:
 
93. абзаци перший та третій частини першої, частину другу та абзац другий частини четвертої після слова «позачергових» доповнити словом «додаткових»;
 
94. абзац перший частини четвертої після слів «проведення позачергових» та «призначення перших» доповнити словом «додаткових».
 
95. 14) частину другу статті 73 Закону після слів «чергових місцевих виборів, позачергових» доповнити словом «додаткових».
 
96. 15) доповнити Закон статтею 92-1 такого змісту:
 
97. «Стаття 92-1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад».
 
98. 1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом.
 
99. 2. Депутати сільських, селищних, міських рад, обрані на додаткових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
100. 3. В останні шість місяців повноважень депутатів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, додаткові вибори не призначаються та не проводяться.
 
101. 4. Місцева рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.».
 
102. ІІ. Прикінцеві положення:
 
103. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
104. 2. Вважати такими, що є спроможними в розумінні цього Закону міста обласного значення, які відповідають критеріям, визначеним частиною 4 статті 9 цього Закону.
 
105. Голова Верховної Ради
України