Кількість абзаців - 124 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) у статті 15:
 
7. частину четверту після слів «військовослужбовцями строкової служби» доповнити словами «а також вчиненні ними військових адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б цього Кодексу»;
 
8. частину п’яту після слова «військовослужбовці» доповнити словами «військовослужбовці, а також військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів «;
 
9. 2) Главу 13-Б викласти у такій редакції:
 
10. «Глава 13-Б ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
11. Стаття 172-10. Відмова від виконання законних вимог командира (начальника)
 
12. Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) –
 
13. тягне за собою накладання штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
14. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
15. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
16. Стаття 172-11. Самовільне залишення військової частини або місця служби
 
17. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до трьох діб –
 
18. тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до п’яти діб.
 
19. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, –
 
20. тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
21. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (крім строкової військової служби), а також військовозобов’язаним та резервістом під час проходження зборів, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до десяти діб, –
 
22. тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
23. Діяння, передбачені частинами першою та третьою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, –
 
24. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
25. Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження військового майна
 
26. Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна –
 
27. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
28. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
29. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
30. Стаття 172-13. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем
 
31. Незаконне використання військовою службовою особою транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, використання військовослужбовця для виконання завдань, не пов'язаних з військовою службою, а також інше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливою метою чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, -
 
32. тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
33. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
34. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
35. Примітка. Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноважного командування.
 
36. Стаття 172-14. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень
 
37. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, -
 
38. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
39. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
40. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
41. Стаття 172-15. Недбале ставлення до військової служби
 
42. Недбале ставлення військової службової особи до військової служби –
 
43. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
44. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
45. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
46. Стаття 172-16. Бездіяльність військової влади
 
47. Умисне невжиття заходів щодо припинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою службовою особою покладених на неї службових обов'язків –
 
48. тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
49. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
50. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
51. Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування
 
52. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, -
 
53. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
54. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
55. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
56. Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби
 
57. Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, -
 
58. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
59. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
60. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
61. Стаття 172-19. Порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення
 
62. Порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а також з радіоактивними матеріалами -
 
63. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
 
64. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, -
 
65. тягнуть за собою накладання штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
 
66. Стаття 172-20. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів
 
67. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів, або поява їх на території військової частини в нетверезому стані, в стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, в стані наркотичного, чи іншого сп’яніння, а також відмова зазначених осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння –
 
68. тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до п’яти діб.
 
69. Участь начальників (командирів) та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів під час виконання ними обов’язків військової служби, або невжиття ними заходів щодо відсторонення від обов’язків військової служби осіб, які перебувають у нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або приховування ними випадків розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, чи появи на території військової частини в нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння підлеглих їм військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів –
 
70. тягнуть за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від п’яти до семи діб.
 
71. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, –
 
72. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п'ятнадцяти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.»;
 
73. 3) статтю 251 доповнити частиною другою такого змісту:
 
74. «Обов’язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу»;
 
75. 4) у частині першій статті 255:
 
76. абзац сорок перший пункту 1 після слів та цифр «статті 123, статті» доповнити цифрами «172-10 – 172-20»;
 
77. пункт 14 викласти в такій редакції:
 
78. «14) командири (начальники) військових частин (установ, закладів), командири підрозділів, які уповноважені на те командирами (начальниками) військових частин (установ, закладів) (статті 172-10 – 172-20)»;
 
79. 5) пункт 4 частини другої статті 262 після слів «службових обов’язків» доповнити словами «військових адміністративних правопорушень»;
 
80. 6) частину другу статті 277 після цифр «162» доповнити цифрами «172-10 – 172-20»;
 
81. 7) частину першу статті 287 викласти у такій редакції:
 
82. «Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, потерпілим, а також прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 7 цього Кодексу та за результатами розгляду судом протоколів про військові адміністративні правопорушення»;
 
83. 8) у статті 294:
 
84. частину першу після цифр «32» доповнити словом та цифрами «або 32-1»;
 
85. перше речення частини другої викласти у такій редакції: «Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 7 та частиною першою статті 287 цього Кодексу»;
 
86. 9) назву глави 32 викласти в такій редакції:
 
87. «Глава 32 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ ТА АРЕШТУ З УТРИМАННЯМ НА ГАУПТВАХТІ»;
 
88. 10) назву та частину першу статті 326 після слів «адміністративного арешту» доповнити словами «та арешту з утриманням на гауптвахті»;
 
89. 11) доповнити статтею 327-1 такого змісту:
 
90. «Стаття 327-1. Порядок відбування арешту з утриманням на гауптвахті
 
91. Військовослужбовців, а також військовозобов’язаних чи резервістів, під час проходження зборів підданих арешту, утримують на гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.
 
92. У разі відсутності в органі управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого дислокується військова частина (установа), гауптвахти – військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, підданих арешту на термін до трьох діб, в особливий період можуть за рішенням суду утримувати в кімнатах тимчасово затриманих Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, із обов’язковим зазначенням цього у рішенні про застосування арешту з утриманням на гауптвахті.
 
93. Під час виконання постанови про застосування арешту з утриманням на гауптвахті арештовані піддаються особистому огляду.
 
94. Порядок і умови утримання військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, заарештованих в адміністративному порядку, визначаються Міністерством оборони України.».
 
95. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
 
96. 1) статтю 401 викласти в такій редакції:
 
97. «Стаття 401. Поняття військового злочину
 
98. 1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.
 
99. 2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом.
 
100. 3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу.
 
101. 4. Особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями цього розділу, може бути звільнена від кримінальної відповідальності згідно зі статтею 44 цього Кодексу із застосуванням до неї заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.»
 
102. 2) статтю 425 викласти в такій редакції:
 
103. «Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби
 
104. 1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, -
 
105. карається штрафом від двохсот вісімдесяти п’яти до трьохсот двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
106. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
107. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
108. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
 
109. караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
 
110. 4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
 
111. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
 
112. Примітка. 1. Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування.
 
113. 2. У статтях 425 та 426 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона полягає в завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»
 
114. 3) статтю 426 викласти в такій редакції:
 
115. «Стаття 426. Бездіяльність військової влади
 
116. 1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду, -
 
117. караються штрафом від трьохсот двадцяти п’яти до трьохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
118. 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
 
119. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
120. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
 
121. караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
 
122. 4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
 
123. караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.»