Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, №15-16, №17, ст.112 із наступними змінами):
 
5. 1. Підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
 
6. «членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
 
7. Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід як з боку матері, так і з боку батька, онуки; «.
 
8. 2. У статті 174:
 
9. у пункті 174.2:
 
10. частину другу підпункту 174.2.1 викласти у такій редакції:
 
11. «а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення»;
 
12. у підпункті 174.2.2 слова «першого ступеня споріднення» замінити словами «першого та другого ступенів споріднення»;
 
13. частину другу пункту 174.6 доповнити реченням такого змісту:
«При цьому вартість подарунків, одержаних обдарованим першого ступеня споріднення з дарувателем - резидентом, оподатковується за нульовою ставкою, а вартість подарунків, одержаних від дарувателя - резидента особами, які не відносяться до першого ступеня споріднення з таким дарувателем, оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу»;
 
14. доповнити пунктом 174.8 такого змісту:
 
15. «174.8. У разі отримання будь-яких об’єктів спадщини спадкоємцями, які відносяться до першого та другого ступенів споріднення з спадкодавцем, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.
В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/подарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/подарунку, визначена згідно з законом».
 
16. ІІ. Прикінцеві положення
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести свої нормативно - правові акти у відповідність з цим Законом.