Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Митного кодексу України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
4. 1. Частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:
 
5. «4. Інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані органами доходів і зборів, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової та митної політики, є державною власністю і закріплюються за центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової та митної політики.».
 
6. 2. В абзаці другому пункту 4-1 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова і цифри «товарних підкатегоріях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00» замінити словами і цифрами «товарній підкатегорії 5402 11 00 00», а після цифр «3921 90 60 00» доповнити цифрами «, 5407 10 00 00».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 березня 2017 року.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України:
 
10. до 1 березня 2017 року забезпечити передачу інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення від центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової та митної політики.