Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків (Повторне друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків
 
2. 5. У Законі України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323 із наступними змінами):
 
3. "Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на законних підставах мешкають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, жилі приміщення в яких після передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть бути приватизовані відповідно до закону";
 
4. 2) текст статті 1 викласти в такій редакції:
 
5. "1. Сфера дії цього Закону поширюється на громадян та членів їхніх сімей, які не мають власного житла, перебувають (перебували)
 
6. у трудових (службових) правовідносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку, тривалий час на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та фактично проживають у них та які не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду.
 
7. 2. Цей Закон не поширюється на громадян, які:
 
8. 1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом;
 
9. 2) мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у трудових (службових) відносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку;
 
10. 3) мешкають у гуртожитку без законних підстав і офіційної реєстрації місця проживання в гуртожитку;
 
11. 8) законне користування жилим приміщенням у гуртожитку ( право користування жилим приміщенням у гуртожитку, на який поширюється дія цього Закону, що виникає на підставі спеціального ордера, виданого відповідно до статті 129 Житлового кодексу Української РСР та цього Закону;
 
12. 14) проживання в гуртожитку на законних підставах ( проживання в гуртожитку відповідно до спеціального ордера, виданого на підставі рішення про надання жилої площі у гуртожитку згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР. Громадяни, які проживають у гуртожитках на законних підставах, вважаються законними мешканцями гуртожитків відповідно до цього Закону;