Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до такі зміни
 
5. 1. Частину першу статті 6 доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
6. “21) особи, які одержали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), що не призвели до інвалідності, під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі — Революція Гідності) та включені до відповідного переліку осіб, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
7. Дія цього пункту не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які одержали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.
 
8. Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України.».
 
9. 2. У частині другій статті 7:
 
10. 1) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
11. «4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних:
 
12. у районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період;
 
13. від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, під час її проведення;
 
14. під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання.
 
15. Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманим особами, зазначеними в абзаці третьому цього пункту, під час проведення антитерористичної операції, встановлюється за результатами медико-соціальної експертизи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;»;
 
16. 2) в абзаці першому пункту 10 слова і цифри «масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі — Революція Гідності)» замінити словами «Революції Гідності».
 
17. 3. В абзаці п’ятому пункту 2 статті 9 слова «Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією» замінити словами «Другої світової війни».
 
18. 4. У пункті 3 статті 10 слова і цифри «Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років» замінити словами «Другої світової війни», а цифри «, 1945» виключити.
 
19. 5. У тексті слова і цифри «Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років», «Великої Вітчизняної», «Великої Вітчизняної війни та війни з Японією», «Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією» замінити словами «Другої світової війни».
 
20. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
21. Голова
Верховної Ради України