Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства ''Чорноморнафтогаз'' у зв'язку з тимчасовою окупацією території України (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв`язку з тимчасовою окупацією території України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити новою частиною такого змісту:
 
5. "Продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, виданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством."
 
6. 2. Статтю 17 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 50, ст.262 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. "Продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, виданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством."
 
8. 3. У статті 12.9 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 43, ст.2030 із наступними змінами):
 
9. 1) підпункт в) пункту 1 доповнити словами "та продовження дії спеціальніх дозволів на користування надрами, наданими Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, ";
 
10. 2) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
11. "Спеціальні дозволи на користування надрами, надані Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, вважаються такими, що продовжили свій строк на період тимчасової окупації, про що дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до реєстру документів дозвільного характеру."
 
12. 4. Частину п`ятнадцяту статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 48, ст.483 із наступними змінами) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
13. "Продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, виданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством."
 
14. 5. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542):
 
15. 1) частину першу статті 34 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
16. "10) у випадку, передбаченому пунктом 1-1 Розділу ХІІІ цього Закону;
 
17. 2) статтю 35 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
18. "4. У випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на строк, передбачений пунктом 1-1 Розділу ХІІІ цього Закону."
 
19. У зв`язку з цим частини четверту-п`яту вважати відповідно частинами п’ятою-шостою;
 
20. 3) частину четверту статті 59 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
21. "9) у випадку, передбаченому пунктом 1-1 Розділу ХІІІ цього Закону ".
 
22. 4) розділ ХІІІ Прикінцеві та перехідні положення доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
 
23. "1-1.Тимчасово на строк до 1 січня 2019 року підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому цим Законом, щодо Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" та знімаються арешти та заборони відчудження його майна у таких виконавчих провадженнях, крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів, та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України."
 
24. 6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розділ Х"Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
25. "4-2. Справи про банкрутство щодо Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" до 1 січня 2019 року не порушуються. Провадження у справах про банкрутство Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", порушені до 1 січня 2017 року, підлягають припиненню, крім випадків, коли ліквідація відбувається за рішенням власника.
 
26. ІІ. Прикінцеві положення.
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
28. 2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з набрання чинності цим законом:
 
29. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
30. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
31. Голова Верховної Ради України