Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до законодавчих
актів з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У пункті 1 частини третьої статті 71 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) слова «перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби — протягом перших п’яти років перебування на військовій службі» замінити словами «призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, — протягом усього періоду її проходження, а в разі коли вони під час її проходження отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми, — на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби в разі закінчення ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими».
 
6. 2. У статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2009 р., № 46, ст. 701; 2014 р., № 20—21, ст. 745; 2015 р., № 46, ст. 416):
 
7. 1) у пункті 1:
 
8. абзац перший викласти в такій редакції:
 
9. «1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, установлених Житловим кодексом Української РСР, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
10. в абзаці другому:
 
11. перше речення після слів «строкової військової служби» доповнити словами «та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період»;
 
12. друге речення після слів «на строкову військову службу» доповнити словами «та військову службу під час мобілізації, на особливий період»;
 
13. абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: «Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України»;
 
14. абзац сьомий виключити;
 
15. 2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
16. «Забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення та загинули, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
17. 3. Абзац перший статті 131 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 194; 2004 р., № 45, ст. 503), після слів «військову службу» доповнити словами «та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період».
 
18. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
19. Голова
 
20. Верховної Ради України